ที่เดียวในตรัง ฉลองสงกรานต์ “ตักบาตรน้ำหอม” ของชาวบ้านเขาแก้ว สดชื่น เย็นฉ่ำ

วันที่ 13 เมษายน เมื่อเวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นวันเทศกาลสงกรานต์รับปีใหม่ไทย ภายในบริเวณวัดเขาแก้ว หมู่ 2 บ้านเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง นายกุศล คีรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร พร้อมชาวบ้านกว่า 300คน ร่วมกิจกรรรม “ตักบาตรน้ำหอม” โดยมี พระครูรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว พร้อมพระภิกษุสามเณร ซึ่งอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ จำนวน 89 รูป ร่วมกิจกรรมรับบิณฑบาตน้ำหอม โดยชาวบ้านต่างนำน้ำหอม พร้อมดอกไม้ ที่นำมาสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ นำมาเทรวมกันไว้ในถังที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาดวยการให้ศีลให้พรจากพระภิกษุแล้ว ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเข้าพิธีตักบาตรน้ำหอมให้กับพระภิกษุสามเณร ซึ่งทางชาวบ้านจัดเตรียมเก้าอี้ไว้อย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรยากาศแสงแดดที่ส่องลงมาอย่างร้อนระอุ


นายกุศล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำหอม เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทางชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไปรุ่นลูก รุ่นหลานการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เช่นกัน ชาวบ้านกว่า 300คนในหมู่บ้านต่างพากันออกมาแสดงความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การจัดกิจกรรมนี้ว่าไปแล้ว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาช้านานเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดตรัง
ด้านพระครูรัตนาภิวุฒิ กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรน้ำหอมของวัดเขาแก้ว ดำเนินการมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว ตั้งแต่ที่อาตมามาเป็นเจ้าอาวาส กิจกรรมตักบาตรน้ำหอม สะท้อนให้เห็นความสำคัญ คือเป็นจารีตประเพณีแห่ งแรกของจังหวัดตรัง หลังจากที่พระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนา และฉันภัตราหารเสร็จก็เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรน้ำหอม ที่ญาติโยมจัดเตรียมมาเทรวมในภาชนะที่ทางวัดจัดเตรียมให้ โดยญาติโยมจะสรงน้ำพระพุทธรูป โดยมีความเชื่อว่า การตักบาตรน้ำหอม จะทำให้มีความสุข สดชื่น
“กิจกรรมวันเทศกาลสงกรานต์ บ่งบอกให้ทราถึงวันแห่งความรัก ซึ่งญาติๆได้มาพบปะแสดงความรักตอกัน รวมถึงการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นยังแสดงออกถึงความสามัคคี เช่น บรรดาเครือญาติจะมีการนัดพบต่อกัน ประการสำคัญยังเป็นวันรักษาสิ่งแวดล้อมมีการทำความสะอาดในสถาที่ต่างๆ ปล่อยนก ปล่อยปลา สร้างบุญสร้างกุศล และยังเป็นวันมหากุศล ในอันที่จะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย” พระครูรัตนาภิวุฒิ กล่าว