เชียงใหม่ทำบุญเปิดป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แห่พระพุทธสิหิงค์ให้สรงน้ำสักการะเสริมมงคล

วันที่ 13 เมษายน 2560 ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์สามเณร 90 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560 หรือ 721 ปีเวียงเจียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่าสื่อมวลชนจำนวนมากถ่ายทอดบรรยากาศสดสู่ประชาชนทั่วประเทศ และได้ร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรอันเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษล้านนา ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการดำเนินชีวิตสืบไป

นอกจากนี้ นายปวิณ ได้เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2560 หรือ 721 ปี เวียงเจียงใหม่ สุขก๋ายเย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสืบสานประเพณีงานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศประจำเชียงใหม่ คหบดี ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกับอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อด้วยการกล่าวปราศรัยให้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่เวียงเชียงใหม่สืบไป และลั่นกลองสะบัดชัย เป็นการเปิดงานเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

จากนั้น นายปวิณ เป็นประธานพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก ที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีพระเทพสิงหวราจารย์  เจ้าอาวาสพระสิงห์วรมหาวิหาร ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมพระสงฆ์ รวม 9 รูป ทำพิธีทางศาสนา มีนางมลสุดา นายศรัญญู นายทัศนัย พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนเจ้าหน้าที่ใช้รถยกพระพุทธสิหิงค์และเครนเลื่อน จากพระวิหารลายคำ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยว โปรยข้าวตอกดอกไม้ และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์อย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  มีนายภานุทัต  อภิชนาธง หรือครูแอ๊ด เป่าปี่พาทย์ นำบรรเลงเพลงพื้นเมือง  เล่นสะล้อซอซึง  ขับกล่อมภายในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างมาก โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง