จราจรช่วงวังน้อย-มวกเหล็กสู่อีสานเริ่มหนาแน่น รถปริมาณมาก เคลื่อนตัวเร็วพอประมาณ

วันที่ 9 เมษายน 2560 สภาพการจราจรมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ-อีสานเริ่มหนาแน่นมากขึ้น หลังจากที่ประชาชนหลายคนตัดสินใจเลือกเดินทางก่อนเทศกาลสงกรานต์จะมาถึง ทำให้ตอนนี้บนถนนพหลโยธินขาออกจาก กทม. และถนนมิตรภาพ ช่วงสระบุรีเข้าสู่ประตูอีสาน โดยเฉพาะจากวังน้อยเข้าสู่ อ.หนองแค จ.สระบุรี รถได้เพิ่มปริมาณขึ้น แต่วิ่งทำความเร็วได้ดี จะมาชะลอตัวช่วงทางกลับรถ ช่วงหลัก กม.ที่ 91 และ 95 ของพื้นที่ อ. หนองแค จ.สระบุรี
 
ในขณะที่ถนนมิตรภาพมุ่งสู่นครราชสีมารถจะมาชะลอตัวช้าลงช่วงทางขึ้นเขา หน้าบริเวณวัดซับบอนหรือพระใหญ่ อ.แก่งคอย และมาจะชะลอตัวติดขัดยาวอีกในช่วงทางขึ้นเขากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้ายแถวยาวเข้าในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพราะช่วงบนเขากลางดงมีประชาชนแวะเข้าใช้บริการปั๊มน้ำมัน พักรถ ซื้อสิ่งของ เข้าห้องน้ำ ก่อนจะขึ้นเนินเขา
 ส่วนปริมาณรถเดินทางจาก กทม. สู่อีสาน นครราชสีมา โดยถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ มีปริมาณมาก เคลื่อนตัวได้พอประมาณ