คึกคัก! ขายบัตร 20 บาทเปิดหนองน้ำให้เล่นน้ำ-จับปลา ชาวบ้านได้ปลาราคาถูก หมู่บ้านมีรายได้

ที่บริเวณหนองเบ็ญ ข้างโรงเรียนบ้านข้องโป้ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู คณะกรรมการหมู่บ้านข้องโป้ ได้เปิดขายบัตรให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียง ได้นำเอาอุปกรณ์เครื่องมือจับปลา ทั้งแห สะดุ้ง มาจับปลาบริเวณหนองน้ำสาธารณะ ที่เป็นลักษณะคล้ายลำห้วยหลงที่แยกจากลำพะเนียง ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวหนองบัวลำภู ซึ่งหนองน้ำสาธารณะดังกล่าวไม่ได้มีการปล่อยปลา แต่จะเป็นปลาธรรมชาติที่เข้ามาอยู่ ทำให้ขายบัตรในการจับปลาไม่แพง เนื่องจากไม่เป็นปลาที่ได้มีการเลี้ยงที่ต้องลงทุน และเป็นการแบ่งปันกันให้ชาวบ้านได้ใช้ความสามารถในการหาปลาไปเป็นอาหารของครอบครัว

ซึ่งมีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งจากหมู่บ้านข้องโป้ และหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมลงมือจับปลากันอย่างสนุกสนาน มีเสียงร้องเชียร์ลุ้นปลาตัวใหญ่ กันเป็นระยะอย่างคึกคัก สร้างทั้งความสนุกสนานให้กับชาวบ้านได้ปลาในราคาลงทุนเพียง 20 บาทไปเป็นอาหาร และจากสภาพที่อากาศร้อนของเดือนเมษายน ทำให้ชาวบ้านถือว่าได้มาลงเล่นน้ำคลายร้อนไปด้วย ทำให้อากาศร้อนๆ แบบนี้ ชาวบ้านกว่า 300 คนมาร่วมกันหว่านแห ยกสะดุ้ง จับปลากันอย่างสนุกสนาน ส่วนการจำหน่ายบัตรราคา 20 บาท ได้เงินกว่า 6,000 บาท เป็นรายได้เข้าหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำไปไว้ใช้ เพื่อการสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีชาวบ้านหลายรายที่มาร่วมซื้อบัตรจับปลา สามารถจับปลาตัวใหญ่ๆ หลายกิโลกรัมก็มี ได้เกินคุ้มกับค่าบัตรราคา 20 บาท และบางคนก็ยังมีการซื้อขายกันที่บริเวณข้างหนองน้ำ เอาเงินใส่กระเป๋ากลับบ้านแทนปลาก็มี