สงกรานต์จ.พิจิตร เปิดงานวันแรกคึกคัก

วันนี้ 8 เมษายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2560 ประเพณีที่จังหวัดพิจิตรจะดำรงไว้หวังดึงลูกหลานที่ทำงานต่างถิ่นกลับมาเที่ยวบ้านเกิด พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลของจังหวัดให้คึกคัก โดยในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีด้วยการตัดสินการประกวดขบวนแห่และนางรำของแต่ละอำเภอตามจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านเป็นที่สนใจแก่ประชาชนร่วมชมขบวนมากยิ่งขึ้น

สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระยาโคตระบองหรือเจ้ากาญจนกุมาร ผู้สร้างเมืองพิจิตรในอดีต พร้อมบูชาสักการะหลักเมืองพิจิตร และเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ จากการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาในท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร และเปิดพื้นที่อุทยานเมืองเก่าพิจิตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีขบวนแห่รถบุปผาชาติสรงน้ำพระพุทธรูป พระเกจิประจำอำเภอชื่อดังทั้ง 12 อำเภอ การประกวดขบวนนางรำของแต่ละอำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาพระยาโคตรตะบอง(สาวงามเมืองพิจิตร) ประกวดรำวงสาม ส. รำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดไก่พ่อปู่ การแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า การจำลองตลาดแลกเบี้ยตลาดเก่าโบราณที่ต้องใช้เบี้ยแทนเงินในการซื้อหาสินค้า และไฮไลท์ด้วยชุดการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานของเมืองพิจิตร พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2560จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2560 ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร