แผ่นดินไหวชุมพรบ้านพัง 10 หลังราษฎรเดือดร้อน 31 คน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดชุมพร สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ ความลึก 1 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านท้องครก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 เมษายน 2560 ว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน 31 คน ประกอบด้วย อ.หลังสวน หมู่ 4 และหมู่ 13 ต.บางน้ำจืด บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 26 คน และ อ.ทุ่งตะโก หมู่ที่ 4 ต.ปากตะโก บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5 คน ขณะนี้ทั้งสองอำเภออยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วงบประมาณไม่เพียงพอ ขอให้รับการช่วยเหลือจากอำเภอและจังหวัดชุมพรต่อไป