‘ปลัดเกษตรฯ’ตรวจตลาดสดสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์-ประมง-พืช พบส่วนใหญ่คุณภาพผ่านเกณฑ์

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจสอบร้านค้าสินค้าเกษตร อาทิ ผัก ประมง และปศุสัตว์ ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้น และเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง และสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อย่างแท้จริง

“ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯได้มีการสุ่มตรวจตลาดสดทั่วประเทศ โดยเฉพาะตลาดใน กทม. ซึ่งได้ตรวจตลาดยิ่งเจริญเป็นแห่งที่ 8 ในภาพรวมการตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์และมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งปัจจุบันร้านค้าในตลาดสดได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดจำหน่ายภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK และหันมาใช้ตู้แช่เย็นเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายที่ช่วยคงคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่วนการจำหน่ายสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้ประกอบการคงคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคตลอดไป และหลังจากนี้ทุกกรมจะบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯยังต้องสุ่มตรวจความปลอดภัยของสินค้าในตลาดสดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตลาดขายส่ง เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงฟาร์มแหล่งผลิตด้วย อีกทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ผลิตให้เห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรไทย” นายธีรภัทรกล่าว

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับการเก็บตัวอย่างสินค้าส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 7 วันของการปฏิบัติภารกิจใน 7 ตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ กรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว รวม 59 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดงตกค้าง และตรวจจุลินทรีย์ รวมทั้งตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ให้แพร่หลาย ด้านกรมประมงเก็บตัวอย่างปลานิลและกุ้งขาว รวม 14 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง พร้อมสุ่มตรวจหาสารฟอร์มาลิน 32 ตัวอย่าง ด้วยชุดทดสอบ ไม่พบสารฟอร์มาลินในตัวอย่างสัตว์น้ำทั้งหมด ส่วนกรมวิชาการเกษตรเก็บตัวอย่างผักสดและผลไม้จำนวนรวม 36 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ต่อไป