แนะเอสเอ็มอีบุกตลาดผลไม้อินเดีย(คลิป)

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานสัมมนาโอกาสการค้าสินค้าเกษตรไทยในแดนภารตะ จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า สินค้าการเกษตรที่อินเดียนำเข้าปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นถั่วและผลไม้ เนื่องจากประชากรครึ่งหนึ่งของินเดียจาก จำนวน 1.28 พันล้านคน รับประทานอาหารมังสวิรัติ แม้อินเดียมีกำลังผลิตผลไม้ 74 ล้านตัน/ปี และเป็นประเทศอันดับ 2 ของโลกที่เพาะปลูกผลไม้รองจากจีน หรือมีปริมาณผลผลิต 12.5% ของผลไม้ทั้งโลก แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

โดยอินเดียมีความต้องการบริโภคผลไม้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปีที่แล้วประมาณ 70 ล้านตัน เพิ่มเป็น 75 ล้านตันในปีนี้ และคาดว่าในปีหน้าจะเพิ่มเป็น 80 ล้านตัน โดยผลไม้ 5 ลำดับแรกที่มีความต้องการสูง คือ กล้วยสัดส่วน 39.8% มะม่วงสัดส่วน 20.3% มะนาวสัดส่วน 10% มะละกอสัดส่วน 5.6% ฝรั่งสัดส่วน 3.3% จึงเป็นโอกาสที่ดีของการส่งออกผลไม้ไทยไปอินเดียมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นางจิตตรา ปัญญาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาตาโปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า ผลไม้ไทยส่งไปอินเดียแล้ว ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ลักษณะตลาดเป็นการขายส่งหรือตลาดผลไม้ จึงไม่ให้ความสำคัญกับหีบห่อ และการซื้อต่อครั้งยังเป็นจำนวนน้อยมากกว่าซื้อแบบเหมาตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ไม่คุ้มต้นทุนหรือขาดทุนได้ง่าย ถือเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ค้าเอสเอ็มอีที่จะหันมาเจาะตลาดอินเดียให้มากขึ้น

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 6 ก.ย.2559