คลังเผย ‘พระสงฆ์-แม่ชี-นักโทษ’ หมดสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน อนุโลมคนแก่ใช้บัตรประชาชนแบบเก่า

????????????????????????????????????

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 กำหนดให้ใช้บัตรสมาร์การ์ดในการลงทะเบียน เพื่อที่จะสามารถดึงรูปในบัตรมาทำเป็นบัตรสวัสดิการ เพื่อใช้ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น แต่สำหรับผู้สูงอายุใช้บัตรประชาชนแบบเก่า สามารถลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการบัตรสวัสดิการต้องมีรูป เป็นการใช้รูปจากบัตรประชาชนในการทำบัตร ดังนั้นต้องมีการอนุญาตจากเจ้าของบัตรประชาชน และกระทรวงมหาดไทยในการนำรูปมาใช้ด้วย

“เท่าที่หารือกับกระทรวงมหาดไทย หากผู้สูงอายุใช้บัตรประชาชนตลอดชีวิต เป็นแบบเก่า ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อมาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สามารถทำได้กระทรวงมหาดไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้”นายพรชัย กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับกรณีการลงทะเบียนพระสงฆ์ แม่ชี และนักโทษนั้น ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะไม่เข้าข่าย โดยขอชี้แจงว่า การลงทะเบียนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการจัดสวัสดิการสังคม และความช่วยเหลือภาครัฐ โดยเป็นโครงการช่วยลดภาระสาธารณูปโภคพื้นฐานลดลง โดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ว่างงานหรือประกอบการชีพมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559 ซึ่งพระสงฆ์และแม่ชีเป็นบุคคลที่มีสถานะถึงพร้อมด้วยปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพโดยไม่ต้องประกอบสัมมนาอาชีพ จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการหาเลี้ยงชีพเหมือนบุคคลทั่วไป ที่ต้องทำงานเพื่อนำเงินมาจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ารถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งพระสงฆ์ แม่ชีอยู่ในสถานะที่ไม่จำเป็นต้องถือครองหรือสะสมทรัพย์สมบัติอันได้แก่ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และที่ดิน

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า กรณีผู้ต้องโทษในเรือนจำ ทัณฑสถานนั้นระหว่างต้องโทษอยู่นั้นได้รับสวัสดิการจากเรือนจำ ทัณฑสถานอยู่แล้ว เช่นอาหาร 3 มื้อ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่เข้าข่ายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามหากนักโทษ พ้นโทษ หรือแม่ชี พระสงฆ์ลาสิขาบทก่อนปิดโครงการ 15 พฤษภาคม ก็สามารถมาลงทะเบียนได้