รมช.พาณิชย์ ชี้ มีเรือดำน้ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเติบโต

วันนี้ (5 เมษายน) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแสดงความเห็นประเด็นการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ แต่ยังมีคนต่อต้านเพราะมองเพียงมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มองในมิติเศรษฐกิจ เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ทางทะเลมหาศาล เพราะเรามีพื้นที่ตอนใต้ติดทะเลมีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นทะเลที่เชื่อมต่อหรือพื้นที่เปิด ใครจะเข้ามาก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากเพราะไม่มีเรือดำน้ำ ดังนั้นเรือดำน้ำจะช่วยสำรวจและดูแลทรัพยากรทางทะเล แต่ขณะนี้ทำได้ไม่เต็มรูปแบบ เพราะขาดเครื่องไม้เครื่องมือ นั้นคือ เรือดำน้ำ มองว่าสังคมต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในมิติของเศรษฐกิจ อย่ามองแต่มุมความมั่นคงเพียงอย่างเดียว การมีเรือดำน้ำ จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต เนื่องจากขุมทรัพย์ของโลกในอนาคตอยู่ในทะเล และจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ