หนุนปี’61 คนไทยกินไข่ 300 ฟอง/ปี/คน หลังราคาตกเหลือ 2.10 บาท/ฟอง หันส่งออกต้นทุนสูงไม่คุ้ม

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัย แต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ในปี 2559 คณะกรรมการฯร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง” ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 จากปีปี 2559 มีการบริโภคไข่ไก่ประมาณ 240 ฟอง/คน/ปี ในปี 2560

การรณรงค์เพื่อให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น จะสามารถดูดซับบริมาณไข่ที่ล้นตลาด ในปี 2560 ที่มีผลผลิตประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน มีการบริโภคประมาณ 35 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งเกินความต้องการอยู่ประมาณ 10 ล้านฟอง คนทำให้ราคาไข่หน้าฟาร์มตกต่ำมาอยู่ที่ 2.10 บาท/ฟอง ต่างจากต้นทุนอยู่ 0.80 บาท/ฟอง หรือต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงอยู่ที่ 2.90 บาท/ฟอง ราคาไข่ไก่ในช่วงนี้ลดลงมาก เนื่องจากมีการขายตัดราคาระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกัน

“ราคาไข่ปรับลดลงประมาณ 20% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรตัดราคาขายกันเอง และมีการไม่ปลดไก่ยืนกรง ตามที่ตกลงกันไว้ ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่มีออกมาจำนวนมาก เกินการบริโภคภายใน และมีบางส่วนต้องส่งออก แต่ยอมรับการส่งออกมีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่คุ้มกันต้นทุนผู้ส่งออก จึงเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) พิจารณาส่งเสริมการแปรรูป ส่งเสริมการบริโภคมในประเทศให้เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนให้กับผู้เลี้ยง”

ด้านนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไข่ไก่คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ประมาณ 15,500 ล้านฟองต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 50,000 ล้านบาท โครงการรณรงค์ฯ มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของไทย ผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีความมั่นคง และส่งผลดีต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนำไปสู่สังคมที่มีประชากรสุขภาพดีและแข็งแรง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์