สปป.ลาวดึงดูด ให้สิทธิต่างชาติอยู่ถาวรถ้าซื้อห้องพักในเขตเศรษฐกิจ

วีโอเอ ลาว รายงานว่าทางการลาวให้สิทธิการอยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติทุกคนที่ซื้อห้องพักอาศัยในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

นางบัวทา ขัดติยะ ประธานคณะกรรมาการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะระบุว่าทางลาวมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะโดยให้สิทธิอยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติ และคนเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ซื้อห้องพัก ในตึกสูง 19 ชั้นจำนวน 12 ตึกในเขตดังกล่าว

การก่อสร้างกลุ่มอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 7 อาคารจาก 12 อาคาร ขณะนี้มีชาวต่างชาติและชาวลาวจากต่างประเทศได้เข้าซื้อที่พักไปแล้ว 6 อาคาร ส่วนอีกหนึ่งอาคารมีนักลงทุนได้ซื้อทั้งตึกเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรมห้าดาว

โดยบรรดาผู้ที่จองซื้อได้เริ่มเข้าไปอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2559 ส่วนอีก 5 อาคารที่เหลือ คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้

การลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยดังกล่าวมาจากกลุ่มบริษัทเหวิน เฟิน เซี่ยงไฮ้ จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 200 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 6,900 ล้านบาท ซึ่งสร้างตั้งแต่ปลายปี 2555 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนพื้นที่สัมปทานกว่า 365 เฮกตาร์ หรือราว 2,300 ไร่