ม.44 ส่งผล ! ประชาชนตื่นแบล็คลิสต์เบี้ยวใบสั่ง ยอดจ่ายค่าปรับพุ่งขึ้นเท่าตัว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยผบ.ตร.กศ.) ดูแลงานด้านจราจร กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 14/2560 ออกตามมาตรา 44 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกำหนดข้อหนึ่งว่าหากไม่ชำระค่าปรับจราจรตามใบสั่ง ไม่สามารถต่อภาษีรถได้

ปรากฏว่ามีประชาชนชำระค่าปรับจราจรมากขึ้น โดยเปรียบเทียบ ช่วงระหว่าง 1 สัปดาห์ ก่อนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 14/2560 บังคับในระหว่างวันที่ 14 -20 มีนาคม มีผู้ชำระค่าปรับจราจรทั่วประเทศรวม 7,888 ราย ขณะที่หลังคำสั่งนี้ออกมา ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม ที่ผ่านมี มีผู้ชำระค่าปรับจราจร ทั้งสิ้น 13,782 ราย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชาชนตื่นตัว และตอบรับคำสั่งนี้