ไอเดียเจ๋ง หรือ เจ๊ง ผุดเสื้อยืดลายเข็มขัดนิรภัย สู้ ม.44 โซเชียลวิจารณ์กระหึ่ม!

หลังจากมีการออก ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะนั้น พบว่า ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพ เสื้อยืดลายคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าเรื่องสิ่งที่ทำให้เกิดความอันตรายต่อตัวเอง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์