บอร์ดค่าจ้างเร่งศึกษาอัตรา ‘ค่าจ้างแรงงานผู้สูงอายุ’ หวังเป็นมาตรฐานเดียว คาดเสร็จมิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้าง กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ ว่า ในที่ประชุมบอร์ดค่าจ้าง มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำค่าจ้างผู้สูงอายุขึ้น เพื่อทำหน้าที่ศึกษาการคิดค่าจ้างผู้สูงอายุที่เหมาะสมทั้งแบบงานประจำ และแบบงานรายชั่วโมงให้เป็นมาตรฐาน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อัตราค่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปัจจุบันการกำหนดค่าจ้างแรงงานผู้สูงอายุยังไม่มีอัตราที่ชัดเจน

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ระหว่างที่รอทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อให้บอร์ดค่าจ้างมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุได้ จากเดิมที่สามารถกำหนดเฉพาะอัตราการค่าจ้างขั้นต่ำ และอัตราค้าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทางอนุกรรมการฯ ก็จะศึกษาเรื่องอัตราค้าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไปพร้อมกัน โดยคาดว่าภายใน 3 เดือน คือ ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ อนุกรรมการชุดดังกล่าวจะสามารถนำเสนอหลักเกณฑ์ค่าจ้างผู้สูงอายุที่เหมาะสมว่าควรกำหนดที่อัตราเท่าไหร่ได้ เพื่อให้ภายหลังแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จ ก็จะดำเนินการพิจารณาได้ทันที

“สถานการณ์เศรษฐกิจ โดยรวมระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้ถือว่ามีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น 3-4% ส่วนสถานการณ์การจ้างงานพบว่ามีการขยายตัวขึ้น ทั้งอัตราการว่างงานซึ่งอยู่ที่ 1.2 แสนคน และอัตราการเข้างานใหม่ 1.6 แสนคน โดยภาพรวมสถานการณ์การจ้างงานขณะนี้ยังถือว่าปกติไม่มีปัญหา” ม.ล.ปุณฑริก กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์