เครือข่ายแรงงาน ร้องขอ สธ. มีส่วนร่วมแก้ไข ‘พ.ร.บ.สสส.’ 31 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่  27 มีนาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)  น.ส.อรุณี  ศรีโต ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ สุกใส ผู้ประสานงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ภายหลังทราบข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.   โดยมี  นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับหนังสือแทน

น.ส.อรุณี  กล่าวว่า  ขณะนี้ สธ.เตรียมแก้ไขพ.ร.บ.สสส.  โดยในวันที่ 31  มีนาคม และ 3 เมษายน นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรน คอนเวนชั่น จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพียงไม่กี่คน เฉพาะใน กทม.  ซึ่งอยู่ในวงจำกัดมากขาดการมีส้วนร่วมอย่างแท้จริง   ดังนั้นเครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องต่อ สธ.นำไปพิจารณาดังนี้  1.ขอให้เปิดกว้างในการจัดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สสส.โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้กว้างขวางและหลากหลาย  เพราะกองทุน สสส. มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ จำนวนมาก จึงควรจัดเวทีรับฟังให้ทั่วถึง อย่างน้อยครอบคลุมในระดับภาค ไม่ใช่จัดเพียงแค่ 2 ครั้ง ใน กทม. โดยตัดโอกาสภูมิภาค  และการที่แรงงานนอกระบบมาเสนอข้อคิดเห็นเรื่องนี้ก็เพราะประเด็นสสส.กระทบทุกภาคส่วน

น.ส.อรุณี กล่าวว่า  2.ขอตั้งคำถามกับ สธ. ถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการแก้ไขพ.ร.บ.สสส.ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไรกันแน่ เพราะการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาก็ไม่พบการทุจริต  และมีการแก้ไขระเบียบต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้ว   ตลอดจนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สสส. ปี 2559 ระบุชัดเจนว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่เหตุใดความพยายามตัดตอน สสส. จึงไม่จบสิ้น ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ามีวาระซ่อนเร้นบางอย่าง  กับภารกิจจัดการ สสส. อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  3.ขอเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันจับตา ว่าการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. จะเป็นประโยชน์กับประชาชน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใด  หรือเข้าทางกลุ่มทุนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของภาคีที่ทำงานอย่างเข้มข้นตลอดเวลาที่ผ่านมา  จึงอยากขอให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขพ.ร.บ.นี้ด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์