สมาคมรถตู้ต่างจังหวัดเตรียมยื่น จม.เปิดผนึกถึง “บิ๊กตู่” หากมีปัญหาขู่หยุดเดินรถ 31 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายรังสรรค์ สายสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เปิดเผยว่า ในเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มีนาคมนี้ ตนพร้อมด้วยสมาชิกจะเดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ หลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะเมื่อปี 2557 ผู้ประกอบการรถตู้ร่วม บขส.ได้ปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด แต่ขณะนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากคำสั่งบางประการไม่สามารถปฏิบัติได้จริง สมาคมฯจึงขอให้คณะทำงานฯพิจารณาผ่อนปรน กรณีที่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นำหลักฐานการชำระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ชำระค่าปรับ สำหรับการยึดใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถ ขอให้ผ่อนปรนและออกใบสั่งแทนเนื่องจากการติดตั้งGPS ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่รูดที่ตัวเครื่อง ถ้าไม่มีก็จะปฏิบัติงานไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนพนักงานขับรถเนื่องจากมีเงื่อนไขการทำงานะและมีค่าปรับที่สูง ทำให้พนักงานขับรถลาออกเป็นจำนวนมาก

“ขอให้ยกเลิกการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส จากการศึกษาวิจัย สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ปัจจัยหลัก 3 สาเหตุ จากคนขับรถ 95 % ถนนและสิ่งแวดล้อม 28 % สภาพรถเพียง 8% ดังนั้นภาครัฐควรจะเน้นรักษากฎหมาย มารยาทในการใช้รถใช้ถนนและเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดหากนายกรัฐมนตรียังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด และผู้ประกอบกการรถร่วม บขส.มีความจำเป็นต้องหยุดเดินรถในวันที่ 31 มีนาคม นี้ จนกว่าจะได้รับคำตอบ”

นายกสมาคมฯ กล่าวว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมดูแลผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ขับรถโดยประมาท หรือขับรถในขณะที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ คำสั่งนี้มีผลให้นักงานขับรถปฏิบัติงานได้เพียง 8 ชั่วโมงต่อวัน โดย ขับ 4 ชั่วโมง พัก 30 นาที หากเส้นทางมีระยะทางไกล ใช้ความเร็ว 80-90 กม./ชม หนึ่งเที่ยววิ่งต้องใช้เวลามากกว่า 4 ชั่วโมง ด้วยระยะทางกับเวลาการทำงาน 8 ชม. จึงไม่สามารถวิ่งรถถึงปลายทางได้อย่างแน่นอน และในเส้นทางที่ระยะทางใกล้ ก็ทำให้จำนวนเที่ยววิ่งลดลงเพราะหมดชั่วโมงการทำงาน ส่งผลให้ผู้โดยสารตกค้าง ในช่วงเทศกาลก็ไม่สามารถวิ่งไปกลับได้ด้วยระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันในเส้นทางระยะทาง 250-300 กิโลเมตร

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า การเยียวยาผู้ประกอบการรถตู้โดยสารทั้ง 3 สถานี ที่ประสบภาวะขาดทุน รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ย้ายสถานที่จอดในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หากคณะทำงานจัดระเบียบฯไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สมาคมฯขอให้รถตู้กลับไปที่จุดเดิมจนกว่าบริษัท ขนส่ง จำกัด จะก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่เสร็จตามกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 หลังจากนั้นทางผู้ประกอบการพร้อมจะกลับมารับริการที่สถานีขนส่ง ที่มีระบบการเชื่อมต่อการเดินทางที่สมบูรณ์เป็นแนวทางที่แก้ไขได้ดีที่สุด โดยภาครัฐไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับเงื่อนไขการเดินรถ สถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร กำหนดเฉพาะต้นทางและปลายทาง เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่มีการจัดระเบียบตั้งแต่ปี 2553 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม

ที่มา : มติชนออนไลน์