ส่งออกเสื้อผ้าไทยสดใส-คาดปีนี้กลับมาโตอีกครั้งในรอบ4ปี-เผยไทยตั้งรง.ในอาเซียนแล้ว 42โรง

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวภายหลังร่วมเปิดงาน “Export Garment Fair” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้า 1 และ 2 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ว่า คาดการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของไทยในปี 2560 จะเติบโต 2-3% จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเห็นว่าตลาดส่งออกสำคัญของเสื้อผ้าไทย เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ตลาดยังมีการเติบโต และตลาดสหภาพยุโรปก็น่าจะกลับมาเป็นบวก หลังติดลบ 3 ปีติด ประกอบกับเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่คนยังจับจ่ายอยู่ต่อเนื่อง จึงยังค่อยๆ เติบโต โดยตลาดสหรัฐรวมกับญี่ปุ่นคิดเป็น 50% ของส่งออกเสื้อผ้าทั้งหมด ขณะที่ตลาดจีนนำเข้าเสื้อผ้าจากไทยมากขึ้น จากเดิมเป็นคู่แข่งตอนนี้กลายเป็นคู่ค้า โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่านำเข้าถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับปี 2559 ภาพรวมส่งออกอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารวมกับสิ่งทอ (Garment & Textile) มีมูลค่ารวมราว 6,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งติดลบเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

“ปัจจุบันเอกชนไทยขยายโรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น เช่น ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้งอินโดนีเซีย เนื่องจากเห็นข้อดีของเรื่องแรงงาน โลจิสติกส์ และสิทธิประโยชน์ทางการค้าและลงทุน อย่างไรก็ตามโรงงานของผู้ประกอบการในไทยก็ไม่ได้ปิด หากเมื่อรวมมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าและสิ่งทอของผู้ประกอบการไทยทั้งในและนอกประเทศ มองว่าปีที่ผ่านมาไม่ติดลบ”นายยุทธนากล่าว และว่า ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนไทยออกไปลงทุนอุตสาหกรรมนี้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน เป็นการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกระแสโลก ขณะเดียวกันการลงทุนต่างประเทศมีความหมายว่าผู้ประกอบการไทยพร้อมไปอยู่ในระดับโลก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมนี้

นายยุทธนา กล่าวอีกว่า นอกจากส่งออกเสื้อผ้าแล้ว การนำเข้าเสื้อผ้าของไทยก็เติบโตเช่นกัน สะท้อนกำลังซื้อในประเทศที่ดีอยู่ โดยปี 2559 มูลค่านำเข้าอยู่ที่ 3-4 หมื่นล้านบาท เติบโต 20% จากปี 2558 และคาดว่าปี 2560 จะเติบโต 20% เช่นกัน การนำเข้าหลักๆมาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ส่วนใหญ่นำเข้าแบรนด์ดังจากต่างประเทศ เช่น Uniqlo H&M เป็นต้น ปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าในประเทศมีมูลค่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งยังมีศักยภาพและการแข่งขันสูง โดยปีนี้ได้จัดงานเสื้อผ้าส่งออก หรืองาน Export Garment Fair ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2560 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก คาด 10 วันนี้มีเงินสะพัด 20-30 ล้านบาท มีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นราย

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปี 2559 ไทยส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้ารวมกัน 6,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 2-3% ของส่งออกทั้งหมด แบ่งเป็นส่งออกเสื้อผ้า 2,500 ล้านเหรียญสหนัฐฯ และสิ่งทออื่นๆ รวมเกือบ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับแนวโน้มส่งออกอุตสาหกรรมนี้ในปีนี้ดีขึ้น จากการปลดล็อคอุปสรรคการค้า เศรษฐกิจคู่ค้าเริ่มดีขึ้น และมีเอกชนไทยในอุตสาหกรรมนี้ไปขยายโรงงานและย้ายฐานตั้งโรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนรวมกว่า 42 โรงงาน ซึ่งเป็นการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อลดต้นทุน เหตุผลด้านแรงงาน โลจิสติกส์ และสิทธิประโยชน์ ทำรายได้ปีๆ หนึ่งเป็นหมื่นล้านบาท ทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศค่อนข้างมาก