คนไทยเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เปย์ค่าใช้จ่าย 15,000-20,000 บาทต่อตัวต่อปี ถ้าเจ็บป่วยอาจมีถึงหลักแสนบาท

คนไทยเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เปย์ค่าใช้จ่าย 15,000-20,000 บาทต่อตัวต่อปี ถ้าเจ็บป่วยอาจมีถึงหลักแสนบาท
คนไทยเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เปย์ค่าใช้จ่าย 15,000-20,000 บาทต่อตัวต่อปี ถ้าเจ็บป่วยอาจมีถึงหลักแสนบาท

เทรนด์คนไทยเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เปย์ค่าใช้จ่าย 15,000-20,000 บาทต่อตัวต่อปี ถ้าเจ็บป่วยอาจมีถึงหลักแสนบาท

เทรนด์ Pet Parent หรือเลี้ยงสัตว์เหมือนสมาชิกในครอบครัวกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง และมีการใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เคทีซีจึงจับมือกับพันธมิตร โรงแรม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านค้าสัตว์เลี้ยง และประกันภัย ออกแคมเปญ “All About Pet” มอบสิทธิพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงตลอดทั้งปี

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคทีซีมองเห็นเทรนด์ Pet Parent หรือการเลี้ยงสัตว์เหมือนสมาชิกในครอบครัวเติบโตขึ้น ในปี 2566 มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 12% โดยกลุ่มสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รองลงมาคือกลุ่มสมาชิกอายุ 30-35 ปี และสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มยังมียอดการใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีหมวดโรงแรมเติบโต 25% ส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงแรมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ (Pet Friendly) สำหรับจังหวัดที่มีโรงแรมที่ให้บริการดังกล่าวและมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเติบโตมากที่สุดประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

นอกจากนี้ กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการคาดการณ์ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในปี 2569 จะมีมูลค่าสูงถึง 66,784 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยง

นางสาวสุกัญญา วิริยะธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับจำนวนคนโสดหรือครอบครัวที่ไม่ต้องการมีบุตรก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดการเลี้ยงสัตว์เติบโตมากขึ้น จากการที่คนนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในครอบครัว

โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน มองเห็นเทรนด์นี้เป็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้เปิดโซน Pet Friendly ให้กับครอบครัวที่มีน้องหมาน้องแมว หรือสัตว์เลี้ยง Exotic ขนาดเล็ก สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าคนไทยนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักในโซน Pet Friendly มากถึง 90% และอีกส่วนคือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย โดยมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อตัว

นางขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าฯ มองเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคตลอดเวลา จากเมื่อก่อนมาแฮงเอาต์กับคนในครอบครัว ปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์เหมือนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ศูนย์การค้าจึงต้องปรับตัว เพื่อสร้างโอกาสและขยายตลาดสู่กลุ่ม Pet Parent

โดยเฉพาะที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ได้มีการแบ่งโซนร้านอาหารที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ มีการแบ่งโซนและมาตรการดูแลไว้ชัดเจน และขยายต่อไปยังเซ็นทรัล นครสวรรค์ เซ็นทรัล นครปฐม ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนกรุงเทพฯ เท่านั้นที่มีไลฟ์สไตล์พาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น แต่คนต่างจังหวัดก็พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นเช่นกัน รวมทั้งมีกำลังซื้อสูงไม่น้อยไปกว่ากัน สะท้อนจากพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าสัตว์เลี้ยงในศูนย์การค้า

น้องแมว
น้องแมว

สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า สัตว์เลี้ยงไม่ต่างอะไรกับสมาชิกในครอบครัว เปรียบเสมือนลูกหลาน พี่น้องของบ้านใดบ้านหนึ่ง การดูแลสัตว์เลี้ยง 1 ตัวอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อปี เรียกว่าไม่ต่างไปจากคน โดยสัตว์เลี้ยงหลักของคนไทยยังเป็นกลุ่มสุนัขและแมว โดยแมวมีการเติบโตสูงมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่คนอยู่บ้านมากขึ้น และคอนโดมิเนียมอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ 

และที่กำลังมาแรงคือกลุ่มสัตว์แปลก สัตว์หายาก หรือ Exotic Pet เช่น กระต่าย กระรอก งู กิ้งก่า เต่า นก หนูแกสบี้ ฯลฯ เหล่านี้ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานพยาบาลสัตว์ก็เช่นกัน

อย่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก็มีมิติการดูแลที่เปลี่ยนไปครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น Wellness Program ที่มีทั้งการตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย Grooming สปา หรือหากสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนลูกป่วย การดูแลก็ไม่ต่างไปจากคน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต่างกัน เช่น การทำ MRI หรือ CT Scan รวมถึงการวิเคราะห์ผล Lab เป็นต้น 

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงถือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์จะอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อตัวต่อปี และหากสัตว์เลี้ยงมีการเจ็บป่วยอาจมีค่าใช้จ่ายไปถึงหลักแสนบาท

สำหรับบริษัท ทิพยประกันภัย มีการรับทำประกันสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว ครอบคลุมการรักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ค่าวัคซีน ค่าโฆษณากรณีสัตว์เลี้ยงสูญหาย และค่าบริการรับฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของไปต่างประเทศ โดยสุนัขและแมวที่ต้องการทำประกันต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือนถึง 9 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและมีประวัติการฉีดวัคซีน

นางประณยา กล่าวทิ้งท้าย เคทีซีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์พิเศษให้แก่สมาชิกที่เลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัวด้วยการออกแคมเปญ “All About Pet” มอบส่วนลดสูงสุด 30% จากพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 100 ร้านค้า

ประกอบด้วย โรงแรมและรีสอร์ตทั่วประเทศ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ร้านค้าสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง บริษัทประกัน และร่วมแบ่งปันความสุขผ่านมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ทั้งนี้มั่นใจว่า ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสำหรับสมาชิกกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2567 ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 15%

หมายเหตุ : บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี