เบอร์ 091-999-9999 ทะลุ 8 ล้าน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในวันที่ 18 – 19  มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเบอร์สวย โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
บรรยากาศการประมูล25 เบอร์สวยในประเภท 7 ตัวเหมือน ซึ่งมีราคาเริ่มต้นประมูลที่ 3 ล้านบาท มีการเคาะราคากันอย่างคึกคักและเงียบเหงาสลับกัน โดยมีเบอร์สวยในหมวดนี้ถูกประมูลออกไปทั้งหมด 9 เลขหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,209,999 บาท
สำหรับเลขหมายที่จบการประมูลด้วยราคาสูงสุด ได้แก่เบอร์ 091-999-9999  สู้ราคากัน 63 รอบ จบประมูลด้วยราคา 8,020,000 บาท รองลงไปได้แก่เบอร์ 088-999-9999 สู้ราคากัน 45 รอบ จบการประมูลด้วยราคา 6,610,000 บาท เบอร์ 090-999-9999 สู้ราคากัน 44 รอบ จบประมูล 6,029,999 บาท
เบอร์ 080-888-8888 สู้ราคา 47 รอบ จบประมูล 4,510,000 บาท  เบอร์ 091-555-5555 สู้ราคา 116 รอบ จบประมูล 4,330,000 บาท  เบอร์ 091-888-8888 สู้ราคา 45 รอบ จบประมูล 4,110,000 บาท
เบอร์ 091-777-7777 เคาะราคา 47 รอบ จบประมูล 3,500,000 บาท เบอร์ 092-888-8888 เคาะราคา 2 รอบ จบประมูล 3,100,000 บาท  เบอร์ 090-111-1111 และ 090-555-5555 จบประมูลด้วยราคา 3 ล้านบาท เท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล
และในการประมูลครั้งนี้นอกจากจะมีผู้ที่อยู่ในธุรกิจเบอร์สวยแล้ว “กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ผู้บริหาร บริษัท โฟร์ วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย