เลขาอีอีซีชี้”5โครงการกระดูกสันหลังอีอีซี”ช่วยดันศก.โตได้ปีละ5%

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กว่าวในงานสัมมนาเรื่อง “EEC Strategy : Thailand’s Competitive Transformation” ว่า 5 โครงการหลักที่จะทำในปีนี้ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)นับเป็นกระดูกสันหลัง ไม่ทำไม่ได้ หากทำให้เกิดขึ้นจะเป็นคำมั่นสัญญาของรัฐบาลในการผลักดันให้อีอีซี เกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาอีอีซี นอกเหนือจากกระตุ้นให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว สิ่งที่สำคัญในการทำอีอีซี คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศผู้เชี่ยวชาญให้กับไทย สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส่งเสริมในอีอีซีนั้น ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะนำแผนงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) และคาดว่าในอีก 1 สัปดาห์ต่อไปจะนำเสนอแผนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ วันนี้หากอีอีซีสำเร็จได้ภายใน 1 ปี ก็จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กล่าวว่า หากมีการลงทุนตามเป้าหมายในอีอีซีที่ตั้งกันไว้ 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ถึงปีละ 5% จากปัจจุบันที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3% เชื่อมั่นว่าอีอีซีจะเกิดขึ้นได้จริง ผลักดันให้ไทยแข่งขันกับคนอื่นได้เพราะเห็นว่ามีองค์ประกอบครบทุกกรูปแบบ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี การตั้งคณะทำงานขึ้นมาเฉพาะ และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต้องเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำและถ่ายทอดแก่คนไทยในช่วงแรก ควรอำนวยความสะดวกในแง่กฎหมายด้วย ขณะเดียวกันการพัฒนาอีอีซีไม่ควรทำให้เกิดความรู้สึกว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดหรือมีการผูกขาด แต่ควรทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนได้ ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการรายเล็ก กลาง และใหญ่

 

ที่มา มติชนออนไลน์