ผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ด ชี้ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่”ผู้หญิง”มีโอกาสเติบโตในการทำงานสูงที่สุด

ผลสำรวจดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด ชี้ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในการทำงานสูงที่สุด สตรีไทยมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานสูงที่สุดเป็นอันดับสองด้วยคะแนน 62.7 ตามหลังฟิลิปปินส์เพียง 2.8 จุด 

กรุงเทพมหานคร (14 มีนาคม 2560)มาสเตอร์การ์ดเผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) โดยผลสำรวจจากดัชนีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้

ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนำโดยประเทศนิวซีแลนด์ (ครองอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 74.4) ประเทศแคนาดา (ครองอันดับสอง ด้วยคะแนน 72.4) และประเทศสหรัฐอเมริกา (อันดับสาม ด้วยคะแนน 69.9) โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงจึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน

 

ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด 10 ประเทศอันดับต้นที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการได้มากที่สุด

 1. นิวซีแลนด์ – 74.4
 2. แคนาดา – 72.4
 3. สหรัฐอเมริกา – 69.9
 4. สวีเดน – 69.6
 5. สิงคโปร์ – 69.5
 6. เบลเยี่ยม – 69.0
 7. ออสเตรเลีย – 68.5
 8. ฟิลิปปินส์ – 68.4
 9. สหราชอาณาจักร – 67.9
 10. ไทย – 67.5

“ทุกวันนี้ ผู้หญิงที่มีความคิดและเป้าหมายในชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งทางธุรกิจ แม้ว่าอคติทางวัฒนธรรมจะยังคงมีอยู่ในสังคมก็ตาม แต่เราจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันให้เกิดรากฐานเพื่อความเติบโต ทั้งในระดับบุคคล และระดับเศรษฐกิจโดยรวม” มาร์ตินา ฮันด์-เมฌอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมาสเตอร์การ์ด กล่าว

“การส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆที่จำเป็น จะช่วยให้พวกเธอมีโอกาสที่มากขึ้นในการประสบความสำเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพของตน และยังช่วยเร่งให้เกิดการเติบโตที่ครอบคลุมหลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางด้านองค์กร รวมถึงการส่งเสริมผู้นำที่เป็นเพศหญิงให้มากขึ้น” แอนน์ คาร์นส์ ประธานส่วนตลาดนานาชาติของมาสเตอร์การ์ด กล่าว

ดัชนีนี้เผยให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจของผู้หญิงในแต่ละภูมิภาคนั้นมีอัตราและรูปแบบของพัฒนาการที่แตกต่างกัน

 • สิงคโปร์ (90.6) นิวซีแลนด์ (89.5) และ แอฟริกาใต้ (86.7) มีคะแนนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดหากมองในแง่ของโอกาสการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า อย่าง เวียดนาม (อันดับ 4 ด้วยคะแนน 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 10 ด้วยคะแนน 82.3) และ อินโดนีเซีย (อันดับ 11 ด้วยคะแนน 82.0) มีคะแนนสูงเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ เป็นเพราะตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มสูงในเรื่องของการกู้ยืมหรือการออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • กลุ่มตลาดเศรษฐกิจรายได้สูงมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากที่สุด ตลาดในกลุ่มนี้รวมถึง สิงคโปร์ (83.3) นิวซีแลนด์ (82.6) และ ฮ่องกง (82.2)

ท่านสามารถตรวจสอบรายงานผลการสำรวจฉบับเต็มได้ที่นี่: http://news.mstr.cd/2lMU6Bq

# # # # # 

วิธีการวิจัย

ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ดเป็นการสำรวจระดับความสามารถของผู้ประกอบการเพศหญิงในการผันโอกาสจากสภาพเกื้อหนุนต่างๆ ในบริบทท้องถิ่นของตนเองให้เกิดเป็นประโยชน์ได้สูงสุด โดยการชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลรวมจากปัจจัยสำคัญสามประการ อันได้แก่ (๑) ตัววัดผลความก้าวหน้าของสตรี (ระดับของความโน้มเอียงทางทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานเพศหญิง ผู้นำทางธุรกิจและการเมือง รวมถึงโอกาสสู่การประกอบการและสภาพทางการเงินที่เข้มแข็งของสตรี) (๒) ปัจจัยทางความรู้และทางการเงิน (ระดับของโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ภูมิความรู้ขั้นสูง และความสนับสนุนสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของสตรี) และ (๓) สภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ (มุมมองในภาพกว้างเกี่ยวกับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และระดับธรรมาภิบาลในประเทศ มุมมองของสตรีต่อระดับความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และมุมมองทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบทบาทของสตรีที่มีผลต่ออิทธิพลทางการเงินในครอบครัว)

ดัชนีนี้ใช้ตัวชี้วัดหลัก 12 ตัว และตัวชี้วัดย่อยอีก 25 ตัวเพื่อดูว่าตลาดเศรษฐกิจทั้ง 54 แห่งในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และยุโรป ที่รวมเป็นตลาดแรงงานสตรีขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 78.6 ของแรงงานสตรีทั่วโลกนั้น มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดในแง่ของ โอกาสความก้าวหน้าของสตรี ปัจจัยทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ

 

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด

Mastercard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.mastercard.com) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านเครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมี ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทาง ทวิตเตอร์ที่ @MastercardAP และ @MastercardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ สมัครที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau