ดีป้า ติดปีกดิจิทัลสตาร์ตอัป เสริมแกร่งศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่ระดับโลก

ดีป้า ติดปีกดิจิทัลสตาร์ตอัป เสริมแกร่งศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่ระดับโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ดีป้า มุ่งส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ตอัปไทยในทุกระยะการเติบโต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการทำงานของดิจิทัลสตาร์ตอัปในทุกมิติ ผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างดิจิทัลสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพการเติบโตเชิงธุรกิจ

สนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัปในสาย Deep Tech เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ซึ่งกระบวนการต่างๆ ดำเนินการผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล กลไกสนับสนุนในรูปแบบ Angel Fund โดยปัจจุบัน ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ตอัปสัญชาติไทยไปแล้วกว่า 160 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท

ล่าสุด ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการจากดิจิทัลสตาร์ตอัป ระยะเริ่มต้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ บริการภาครัฐ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การศึกษา การบริการ การเงิน และเมืองอัจฉริยะ

ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/startup สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

“การดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์ตอัป ส่งเสริมให้ชุมชนดิจิทัลสตาร์ตอัปของไทย ก้าวสู่การเป็นระบบนิเวศที่เกิดการลงทุนและขยายผลในรูปแบบ Born Local Go Global สอดรับเป้าหมายในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันไทยไปเวทีโลกจากเศรษฐกิจดิจิทัล”

“ภายใต้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ เครื่องยนต์เครื่องแรกของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

และว่า นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/depafund