กทม.แต่งตั้ง กก.ปรับปรุง “ทางเท้า” นำร่อง “ย่านราชประสงค์”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านราชประสงค์ ช่วงตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกชิดลม ทั้ง 2 ฝั่งๆ ละประมาณ 400 เมตร เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร โดยเน้นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนทางแยก ทางเท้า เป็นไปตามหลักสากลที่รองรับการออกแบบเพื่อทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) อาทิ ผิวต่างสัมผัสของทางเดิน ทางเดิน ทางข้าม ทางลาดตัดขอบถนน ฯลฯ

“ในที่ประชุมสำนักผังเมือง (สผม.) ได้นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงทางเท้าเน้นการออกแบบเพื่อทุกคน และสำนักการโยธา (สนย.) ได้เสนอแผนการปรับปรุง ซึ่งแบ่งเป็นระยะเริ่ม ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุง ก่อนที่จะเชิญหน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียด แนวทางดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ออกแบบ กำหนดจุดติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวและว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน หน่วยงานสาธารณูปโภค และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วย

นายพินิต เลิศอุดมธนา รองผู้อำนวยการสำนักโยธา กทม.กล่าวว่า ได้เสนอผู้บริหาร กทม.พิจาณาแนวทางกำหนดจุดตั้งบนทางเท้าทั้งสาธารณูปโภคสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ป้ายจราจร ป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ที่ขออนุญาตถูกต้อง เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านราชประสงค์ ถือเป็นโครงการนำร่อง ก่อนขยายโครงการไปบริเวณต่อเนื่อง อาทิ ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 4 ถนนราชดำริ รวมถึงจุดที่มีการเชื่อมโยงการเดินทางในบริเวณต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ หรือบริเวณอื่นๆ ต่อไป