เปิด 10 อาชีพเด่น-อาชีพในฝัน ของเด็ก Gen Z อยากทำงานอะไรในปี 2567

เปิด 10 อาชีพเด่น-อาชีพในฝัน ของเด็ก Gen Z อยากทำงานอะไรในปี 2567
เปิด 10 อาชีพเด่น-อาชีพในฝัน ของเด็ก Gen Z อยากทำงานอะไรในปี 2567

เปิด 10 อาชีพเด่น-อาชีพในฝัน ของเด็ก Gen Z อยากทำงานอะไรในปี 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ 10 อาชีพเด่น อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ และสถานภาพของเด็ก Gen Z ปี 2567 พบว่า จากปัจจัยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวดีที่สุด 4.5% การว่างงานในประเทศลดลง จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอนที่มีผลต่อแรงงานภายในประเทศปีนี้ พบว่า ปัจจัยสนับสนุนมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานทั่วประเทศเริ่ม 1 มกราคม 2567 การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐกลับมาฟื้นตัว ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ ส่วนปัจจัยบั่นทอน เช่น การขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือ ภาวะเงินโลกที่ยังคงตึงตัว ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง อัตราการเกิดต่ำ ซึ่งมีผลต่อการประเมิน 10 อาชีพเด่น ดังนี้

10 อาชีพเด่น ปี 2567

1. วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Security) หรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคความปลอดภัย

2. แพทย์ ด้านศัลยกรรม ด้านผิวหนัง

3. นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และทันตแพทย์

4. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) หรือนักออกแบบข้อมูล

5. ยูทูบเบอร์ ติ๊กต็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ สตรีมเมอร์ และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

6. ดารา นักแสดง นักร้อง นักการตลาดออนไลน์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

7. นักวิเคราะห์การเงิน ที่ปรึกษาการเงิน และนักวางแผนทางการเงิน

8. ผู้ประกอบการ (ธุรกิจส่วนตัว)

9. ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กฎหมาย

10. ติวเตอร์ และหมอดู

อาชีพในฝันเด็ก Gen Z

ทั้งนี้ หอการค้าได้สำรวจอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่และสถานภาพของเด็ก Gen Z ปี 2567 จำนวนตัวอย่าง 802 ตัวอย่างทั่วประเทศ สำรวจระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2567 พบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพในฝันส่วนใหญ่ เกิดจากความต้องการของตลาด มีตำแหน่งรองรับแน่นอน เงินเดือนและผลตอบแทนสูง และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ 10 อาชีพในฝัน ได้แก่

1. ครู อาจารย์ ติวเตอร์

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว นายตัวเอง

3. หมอ แพทย์ พยาบาล

4. อินฟลูเอนเซอร์ สตรีมเมอร์ ยูทูบเบอร์

5. นักออกแบบกราฟิก

6. ทนายความ อัยการ

7. งานด้านต่างประเทศ

8. ศิลปินและนักตัดต่อ Editor

9. นักบิน แอร์โฮสเตส

10. ข้าราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทั่วไป

นายวชิร กล่าวอีกว่า จากการสำรวจยังพบว่า โอกาสที่จะทำงานในอาชีพในฝันมีมากถึง 61.3% และ 0.2% ไม่มีโอกาสเลย และทักษะที่มีผลต่ออาชีพอันดับหนึ่งคือ เรื่องของทางด้านภาษา รองลงมาเป็นเรื่องของการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม

นอกจากนี้ สิ่งที่คาดหวังและต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือคือ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมด้านการศึกษา ให้กับคนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่าย ออกมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่จบใหม่ให้มีงานทำ ส่งเสริมทักษะและความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต สนับสนุนเงินทุนค่าเล่าเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสม

รวมไปถึงการสนับสนุนการศึกษา โดยเฉพาะด้านเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มากับเทคโนโลยี สนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน เพื่อสร้างรายได้และประสบการณ์ในการทำงาน ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของเงินฝาก เพื่อส่งเสริมการออมนักเรียนนักศึกษา ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้รัฐบาลทำและสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต และสนับสนุนอุปกรณ์และ WiFi ฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ