ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเงินสะพัด ขอขยายเวลา “เที่ยวโบราณสถานยามราตรี”

ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเงินสะพัด ขอขยายเวลา “เที่ยวโบราณสถานยามราตรี”

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดโครงการ “ราตรีนี้ที่วัดไชยวัฒนาราม” เปิดให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยเข้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล

ปรากฏ โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งร้านให้เช่าชุดไทย ร้านอาหาร และที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ อาทิตย์ มีเงินหมุนเวียนจากการให้เช่าชุดไทยไม่ต่ำกว่า 6-7 แสนบาท รายได้จากค่าเข้าชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 มากกว่า 2 ล้านบาท

กิจการเช่าชุดไทย คึกคัก

และจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมของ รมว.วธ. ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตัวแทนผู้ประกอบการร้านให้เช่าชุดไทย ได้เข้าพบและขอให้ขยายเวลาโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว อีกทั้งร้านอาหารต่างๆ ก็ประสงค์ให้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการสั่งการให้กรมศิลปากร ขยายเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ภายใต้ชื่องาน “ยามค่ำอยุธยา ๒๕๖๗ Ayutthaya Sundown 2024” ซึ่งนอกจากวัดไชยวัฒนารามแล้ว ยังขยายเวลาเปิดให้เข้าชมวัดราชบูรณะ เพิ่มอีกแห่งหนึ่งด้วย

บรรยากาศ “เที่ยวโบราณสถานยามราตรี”

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น จะขยายเวลาเข้าชมพระราชวังจันทรเกษม โบราณสถานสำคัญอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.30 -21.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

สำหรับโบราณสถานแห่งอื่นๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย จะพิจารณาเรื่องการขยายเวลาเปิดให้ชมในยามค่ำคืนตามนโยบายของ รมว.วธ. ต่อไป