มรภ.เพชรบูรณ์ จัดงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ‘นักวิชาการ-นักวิจัย’ร่วมเสนอผลงานคับคั่ง

ที่ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เพชรบูรณ์ นางพณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เพชรบูรณ์ กล่าวในงานประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ มรภ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีนายประยูร ลิ้มสุข รักษาการอธิการบดี มรภ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด ว่า วัตถุประสงค์โครงการ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา มีโอกาสเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์สู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในทางวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศาสตร์ต่างๆ

นางพณณากล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.เพชรบูรณ์เน้นงานวิจัยเกี่ยวกับมะขามหวาน และเนื่องจากพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ปลูกผลไม้ค่อนข้างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งพบว่าปลูกมากกว่า 10,000 ไร่ จึงได้พาคณาจารย์นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำการวิจัย โดยไม่เน้นด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ยังผนวกด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ด้านบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วย ปัจจุบันงานวิจัยเหล่านี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและนำกลับไปสู่ชุมชน เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจระหว่างหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของ 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว เข้าด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงนว่า โครงการนี้มีผู้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยายจำนวน 139 บทความ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน

 

ที่มา มติชนออนไลน์