เปิดเส้นทาง ท่องเที่ยวมรดกโลก ร้านอาหาร ที่พัก ได้อานิสงส์ รายได้เพิ่ม

เปิดเส้นทาง ท่องเที่ยวมรดกโลก ร้านอาหาร ที่พัก ได้อานิสงส์ รายได้เพิ่ม

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมศิลปากรเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อยอดความสำเร็จของโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา

กรมศิลปากรจึงได้จัดทัวร์นำเที่ยวโบราณสถานภายใต้กิจกรรม “ศิลปากรสัญจร” นำผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวไปกับกรมศิลปากรในราคาย่อมเยา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบกองทุนโบราณคดี เพื่อบูรณะโบราณสถานและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ

สำหรับเส้นทางแรก “ไหว้พระ ชมโขน ยลศิลป์ ถิ่นพิมาย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ด้วยเส้นทางปราสาทหิน และโบราณสถานสำคัญในจังหวัดนครราชสีมา เช่น พระนอนทวารวดีเมืองเสมา โบราณสถานกลุ่มปราสาทเมืองแขก โดยเฉพาะปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บูรณาการงานนาฏศิลป์ ชมการแสดงโขนกรมศิลป์ ภายในปราสาทหินพิมาย ในบรรยากาศโบราณสถานที่งดงามยามค่ำคืน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมศิลปากรเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน

โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ “๒ นครา มรดกโลก” ชมโบราณสถาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

รวมถึง “เส้นทางวัฒนธรรมวงแหวนตะวันตก : ต้นธารแห่งอารยธรรมไทย” นำเที่ยวแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า การจัดนำเที่ยวของกรมศิลปากร ได้เตรียมวิทยากรมากประสบการณ์ รวมทั้งนักโบราณคดีที่ได้ทำงานในแต่ละพื้นที่ ร่วมเป็นมัคคุเทศก์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนาน และรับทราบความเป็นมาของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และยังช่วยให้ร้านอาหาร ที่พัก มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล