แนะรัฐ-เอกชนหันหน้าคุย ปลดล็อกรถสาธารณะ ดึง “อูเบอร์” ให้ถูกกม. ขนส่งเชียงใหม่จับได้อีก 2

วันที่ 10 มีนาคม 2560  นายปุ่น  เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่เผยกรณีกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันให้บริการรถอูเบอร์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้าง ที่ผิดกฏหมาย ซึ่งให้บริการเมืองท่องเที่ยวและทั่วประเทศว่าเคยพูดมาหลายเวทีว่า เรื่องดังกล่าวต้องเกิดขึ้น เพราะผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการได้ ซึ่งการบริการรถสาธารณะ หรือขนส่งมวลชน ถือเป็นหัวใจพัฒนาประเทศ และเมืองท่องเที่ยว แต่ไม่ว่าเป็นขนส่งมวลชนแบบใด ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ  โดยดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการตามกฏหมาย พร้อมป้องกันอาชญากรรม และมิจฉาชีพแอบแฝง
“ปัญหารถรับจ้างสาธารณะ เนื่องจากเป็นคนละแนวคิด ส่วนราชการต้องการควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามกฏหมาย  ภาคเอกชนหรือนักลงทุน ต้องการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ โดยไม่ยึดกฏระเบียบ ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกัน ดังนั้นควรปรับแนวคิดให้เข้าหากัน โดยถือวิกฤตเป็นโอกาส จัดเวทีพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกันได้ ที่สำคัญต้องช่วยเหลือกัน โดยยึดผลประโยชน์ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหลัก หากรถอูเบอร์ อยากให้บริการขนส่งสาธารณะแบบใหม่ ต้องทำให้ถูกกฏหมาย ทำทะเบียนประวัติ เสียภาษี อบรมผู้ขับรถอย่างมืออาชีพ มีมารยาท และปฏิบัติเช่นเดียวกับรถรับจ้างสาธารณะทั่วไป” นายปุ่น กล่าว
นายปุ่นกล่าวว่า ส่วนรถรับจ้างท้องถิ่น โดยเฉพาะสี่ล้อแดง อยู่ระหว่างปรับตัว เพื่อแข่งขันด้านบริการ ซึ่งพยายามทำอยู่แล้ว โดยเปลี่ยนจากหมวด 10 รถประจำทางเป็นหมวด30 รถไม่ประจำทาง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยมีชาวเชียงใหม่กลุ่มหนึ่ง เข้าไปช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เข้าถึงบริการ ผ่านโซเซียลมีเดีย แอฟพลิเคชั่น หรือไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกผู้ใ้บริการ แต่การดำเนินการมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่อูเบอร์ เป็นธุรกิจข้ามชาติ ที่มีทรัพยากรบุคคลและเงินทุนมหาศาล จึงพัฒนาบริการได้รวดเร็ว
“เมื่อไม่นานมานี้ เคยมีการพูดคุยเรื่องรถอูเบอร์ ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีแนวทางให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกและให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ โดยไม่ขัดแย้งกัน การให้บริการรถสาธารณะ ที่ต้องสนองความต้องการผู้ใช้บริการ เป็นเรื่องที่ยาก เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมด ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้น ระยะยาวรัฐควรส่งเสริมให้บริการรถสาธารณะทุกประเภท เพื่อให้เกิดการพัฒนา แข่งขัน พร้อมปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์รถรับจ้างท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เมือง และจุดขายท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้สู่ชุมชน” นายปุ่น กล่าว
ล่าสุดสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจ ทหารปกครอง ตั้งด่านตรวจรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท ในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฏหมาย ข้อหาใช้รถผิดประเภท หรืออูเบอร์แท็กซี่ จำนวน 2 รายส่วนความผิดอื่น อาทิ รถไม่เสียภาษี ดัดแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ใช้รถนอกเขตจังหวัด รวม 17 ราย ซึ่งดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายด้วย