พ่อค้าแม่ขายเตรียมรับแรงกระแทก! ทัวร์จีนมาแน่ เฉียดแสนคน ตั้งแต่สัปดาห์แรกปี 67

พ่อค้าแม่ขายเตรียมรับแรงกระแทก! ทัวร์จีนมาแน่ เฉียดแสนคน ตั้งแต่สัปดาห์แรกปี 67

วันที่ 9 มกราคม 2567 เพจเฟซบุ๊ก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 605,537 คน

โดยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ได้แก่

อันดับ 1 จีน 81,854 คน

อันดับ 2 มาเลเซีย 64,053 คน

อันดับ 3 รัสเซีย 51,467 คน

อันดับ 4 เกาหลีใต้ 43,894 คน

อันดับ 5 อินเดีย 30,203 คน

ซึ่งภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลดลง 184,106 คน หรือลดลงร้อยละ 23.32 จากสัปดาห์ก่อนหน้า เป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวเกือบทุกตลาด เนื่องจากเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในสัปดาห์ก่อนหน้า รวมถึงนักท่องเที่ยวตลาดหลักที่ลดลง ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 4.93 ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย อินเดีย จีน และรัสเซีย ปรับตัวลดลง ร้อยละ 48.15 ร้อยละ 23.79 ร้อยละ 18.96 และร้อยละ 2.70 ตามลำดับ

สำหรับสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถาน การขยายเวลาพำนักแก่นักท่องเที่ยวรัสเซียและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลในกลุ่มที่เดินทางหลังเทศกาลปีใหม่