ดอนเมืองฟุ้งยอดผู้โดยสารทะลุ 35 ล้านคน

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ว่า ปัจจุบัน รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี โดยแต่นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค. 2559) มียอดผู้โดยสารมากกว่า 35.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 16.17 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมี 11.88 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.55 มีผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศเฉลี่ย 32,459 คนต่อวันผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศมี 23.32 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 มีผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศเฉลี่ย 63,725 คนต่อวัน รวมผู้โดยสารเฉลี่ย 96,184 คนต่อวัน โดยมีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 67,884 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 49.23 ส่วนปริมาณการจราจรทางอากาศ

มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 244,296 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.02 มีสายการบิน ที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 5 สายการบิน ทำการบินใน 24 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 15 สายการบิน ทำการบินใน 57 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 667 เที่ยวบินต่อวัน

นายเพ็ชร กล่าวถึงขณะนี้ ทดม.เตรียมดำเนินการพัฒนาตามแผนแม่บท ทดม.ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี 2560-2565) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2 คาดว่าโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 จะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ทดม.ให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบิน 40-50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี

สำหรับโครงการพัฒนา ระยะที่ 3 เช่น งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเพื่อรองรับอาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน, งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ พร้อมติดตั้งสะพานเทียน จำนวน 3 ชุด, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1,อาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4,งานก่อสร้างอาคาร Junction Building และอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร, งานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อม ด้านทิศใต้, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 6 พร้อมติดตั้งสะพานเทียบ จำนวน 8 ชุด, งานปรับปรุงคลังสินค้า หมายเลข 1 และ 2 เป็นต้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์