10 ธุรกิจน่าลงทุน ปี 2024 ตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่สมดุล บนโลก 2 ใบ

10 ธุรกิจน่าลงทุน ปี 2024 ตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่สมดุล บนโลก 2 ใบ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales LAB by MQDC กล่าวถึง 10 เทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เมื่อการใช้ชีวิตในโลกที่ดิจิทัล กลายเป็นส่วนหนึ่ง เปรียบดั่งโลกที่มี 2 ใบ แล้วมนุษยชาติจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ไลฟ์สไตล์สมดุล รวมถึงชี้ให้เห็น 10 ธุรกิจน่าลงทุน ที่สามารถตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ปี 2024 เริ่มจาก

Aging Reimagined

เมื่อสังคมสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เราต้องสร้างสังคมที่ทุกช่วงวัยสามารถทำงานได้ คำนึงถึงโครงสร้างทางสังคมและประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของคนแต่ละช่วงวัย ธุรกิจที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ รวมไปถึงที่อยู่อาศัยและพื้นที่ภายในเมืองที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกช่วงวัยมากขึ้น

Instant Self-Care

การดูแลสุขภาพด้วยการใส่ใจตนเอง 93% มองการดูแลสุขภาพว่าสำคัญอันดับหนึ่ง ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้นเร็ว เติบโตกว่าปีละ 10% สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ พื้นที่ออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการดำเนินชีวิตที่ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดี

Mental Health in Every Breath

จิตดีเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานวิจัยเผยว่า ปัญหาในอดีตที่ดูไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต กลับเกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยภายปี 2015-2021 มีผู้ป่วยจิตเวชถึง 1 ล้านคนในระบบ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ส่งผลต่อตัวเลขการเสียชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช 2.2% สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพจิต

Pawrent Economy

การเติบโตของตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสมาชิกครอบครัวของคนในสังคมเมืองที่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุน เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สถานรักษาพยาบาล ธุรกิจประกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น

Merged Multiverses

การผสานโลกมัลติเวิร์ส การยินยอมที่จะขายข้อมูลส่วนตัวบนโลกมัลติเวิร์ส โดยไม่ก่อภัยพิบัติภายหลัง สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อของโลกจริงและโลกเสมือน เช่น ธุรกิจสินค้าแฟชั่นที่ใช้เทคโนโลยีสัมผัสเสมือนจริง ธุรกิจร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีกำเนิดกลิ่น เป็นต้น

Resurrection of Craftsmanship

การฟื้นคืนชีพของตลาดงานฝีมือ ตลาดงานฝีมือเกิดขึ้นท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเติมเต็มหัวใจได้ดี เพราะสิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตามหา โดยตลาดงานสร้างสรรค์แบบใหม่อาจสร้างการเติบโตได้ถึง 4.5% สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Market Place ได้ สามารถมีพื้นที่สร้างแบรนด์ของตัวเองและต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Personal Path to Spirituality

ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจมูเตลู ในสังคมที่กดดันให้ต้องประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้คนสนใจความสำเร็จโดยไม่สนวิธีการ ดังนั้น ทุกอย่างต้องสนับสนุนความมั่นใจให้ได้ เพื่อสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงศรัทธา โดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สามารถตรวจสอบได้และโปร่งใส และพัฒนาให้เป็น Soft Power

Rising Odd Jobs

อาชีพนอกกระแสแต่เปี่ยมความคิดสร้างสรรค์ 58% ของแรงงานต้องมีรายได้มากกว่า 2 ทาง และ 43% ของนักเรียนนักศึกษา มีรายได้จากการทำงานออนไลน์ อาชีพแปลกใหม่นั้นตอบรับความต้องการของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ธุรกิจงานบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตวุ่นวายของสังคมเมือง จะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นบริการตามวาระและไม่ผูกมัด และมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย เช่น การจ้างงานแม่บ้าน การให้บริการช่วยซื้อสินค้า เป็นต้น

Convenient Activism

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำได้ง่ายและทำได้จริง โครงการเพื่อสังคมไม่สามารถทำเป็นครั้งคราวได้อีกต่อไป ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดขยะ แพลตฟอร์มต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวของรีไซเคิล หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

‘Nature First’ Prioritization

ธรรมชาติต้องมาก่อน ไม่ใช่แค่เราที่ต้องการทำให้องค์กรเติบโต สังคมจะจับตามองทุกการกระทำของเรามากขึ้น และถามหาบทพิสูจน์ความจริงใจในการใส่ใจธรรมชาติ โดยไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด สำหรับธุรกิจที่น่าลงทุนคือ องค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว หรือมีนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดการใช้พลังงาน การลงทุนสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น