ครม. เคาะ ปรับลดภาษีสุราพื้นบ้านเป็น 0% กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

ครม. เคาะแล้ว ปรับลดภาษีสุราพื้นบ้านเป็น 0% สั่งทบทวนกฎหมายเป็นอุปสรรค เพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 2 ม.ค. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ จึงปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีอากรประเภทต่างๆ มากมาย เช่น ภาษีสุราพื้นบ้านปรับเป็น 0% และให้กรมสรรพสามิตทบทวน เรื่องกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนสุราพื้นบ้าน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย โดยมาตรการดังกล่าว จะมีทั้งการปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รวมถึงสุราชุมชน ตลอดจนการพิจารณายกเลิกการอนุญาตจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษี (Duty free) ขาเข้าทุกสนามบิน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้จ่ายและซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้น แทนการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสุรา ภาษีเบียร์ และภาษีเครื่องดื่ม 177,596 ล้านบาท แบ่งเป็นภาษีสุรา 64,168 ล้านบาท ภาษีเบียร์ 86,480 ล้านบาท ภาษีเครื่องดื่ม 26,948 ล้านบาท