เทคนิคให้ปุ๋ย-น้ำ ส้มโอให้ได้คุณภาพดี รสชาติอร่อย (คลิป)

“ สวนสระแก้ว ” ธุรกิจส่งออกส้มโอเงินล้าน   

กิจการสวนส้มโอเงินล้าน ของคุณปรีชา-คุณพจมาน เศรษฐโภคิน สองสามีภรรยาเจ้าของกิจการส้มโอสวนสระแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  โทร. 089-9842621  ปัจจุบันส้มโอสวนสระแก้ว กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกส้มโอส่งออกให้กับเกษตรกรที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกและบริหารจัดการสวนแบบมืออาชีพ

การปลูกส้มโอให้มีคุณภาพดีและมีรสชาติอร่อย หัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคการให้ปุ๋ย ให้น้ำแก่ต้นส้มโออย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณปรีชาบริหารจัดการสวนส้มโอ โดยยึดหลัก “ขึ้นน้ำวันพ่อ และเก็บเกี่ยววันแม่” เริ่มจากขึ้นน้ำต้นส้มโอในวันพ่อ คือ 5 ธันวาคม   ช่วงเดือนมกราคม ต้นส้มโอก็จะผลิดอก ต้องใช้เวลาอีก 7 เดือนครึ่งก็จะเก็บผลผลิตออกขายได้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ต้นส้มโอจะเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรก 30 ลูก/ต้น ก้าวสู่ปีที่ 5  ได้ผลผลิตเพิ่มเป็นปีละ 50 ลูก /ต้น ปีที่6  ได้ปีละ 80 ลูก /ต้น ปีที่7 เก็บได้ปีละ 100 ลูก/ต้น ก้าวเข้าสู่ปีที่8-10 เก็บได้ผลผลิตได้ปีละ 120 -150 ลูก/ต้น ปีที่12 เก็บได้ปีละ 200 ลูก/ต้น

การลงทุนทำสวนส้มโอเนื้อที่ 200 ไร่แห่งนี้ ใช้เงินลงทุนสูงถึง  60 ล้านบาท เป็นค่าที่ดิน ค่าขุดบ่อน้ำ  ค่ากิ่งพันธุ์  ค่าวางระบบน้ำ ฯลฯ  กิจการนี้ สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 ปี       ปัจจุบันส้มโอสวนสระแก้วใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในบริหารจัดการสวน( เงินเดือนคนงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ  ค่าปุ๋ย ) อีกปีละ 6 ล้านบาท  ขายผลผลิตได้ปีละ 20 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เหลือผลกำไรปีละ 14 ล้านบาท  เฉลี่ยผลตอบแทนไร่ละ 100,000 บาท ถือว่า ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่น่าสนใจในการลงทุนจริงๆ เพราะใช้เงินลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 25 ปี แถมให้ผลตอบแทนต่อปีสูงมาก เมื่อเทียบกับไม้ผลเมืองร้อนชนิดอื่นๆ