15-19 มีนาคม จุฬาฯ เอ็กซ์โป 2017 โชว์ 3 เมืองนวัตกรรม น่าไปดู!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าว “ จุฬาฯ Expo 2017 งานจุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรมคิดทำเพื่อสังคม” ที่ลานสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ นำผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตจัดแสดงใน 3 เมืองนวัตกรรมพร้อมกับนิทรรศการ การเสวนาและกิจกรรม วันที่ 15-19 มีนาคมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่าการจัดงานจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดาอาจารย์และนิสิตในการนำเสนอองค์ความรู้ ผลงานนวัตกรรมในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิบการบดีด้านวิชาการจุฬาฯ กล่าวว่าเดิมทีเป็นงานจุฬาฯวิชาการมีกำหนดจัดทุกๆ 3 ปีและจัดแยกตามสาขา ต่อมายกระดับให้เป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนิสิต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการครบรอบ 45 ปีและถือเป็นการจัดครั้งที่ 15

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม

ผศ.ดร. ปมทองระบุเพิ่มเติมว่า จุฬาฯได้วางเป้าหมายว่าจะให้งานครั้งนี้เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมและความก้าวหน้าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายก็จะมีตั้งแต่นักเรียน จนถึงบุคคลที่สนใจ องค์กรภายและหน่วยงานภายนอกที่สนใจจะนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ต่อ

รูปแบบการจัดงาน จุฬาฯ Expo 2017 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ผ่าน 3 เมืองนวัตกรรรม ได้แก่ สมาร์ต ซิตี้ (Smart City) เฮลธ์ ซิตี้ (Health City) และฮิวแมน ซิตี้ (Human City)

 

นายชนม์ฯปิติ พรรุ่งโรจน์ นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ ประธานจัดงานกล่าวว่าการนำเสนอผลงานจะเป็นรูปแบบการบูรณาการนวัตกรรมระหว่างศาสตร์ เช่น ในเฮลธ์ซิตี้ (Health City)ก็อาจจะมีการนำเสนอขาเทียมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะแพทย์ศาสตร์

ป้องกันและควบคุมมะเร็งเต้านม

ในงานจะไม่มีการใช้กระดาษให้กับผู้เข้าร่วมงาน แต่จะเป็นการใช้นวัตกรรมในสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า จุฬาฯExpo 2017 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำหรับเข้าชมงานในส่วนต่างๆ ข้อมูลโครงการ กิจกรรมซุ้มนิทรรศการต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการคิวอาร์โค้ด QR code ในงานเพื่อรับรายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆฉบับเต็ม รวมถึงชมวิดีโอของแต่ละโครงการได้

ตู้รีฟัน เครื่องรับซื้อขยะอัตโนมัติ

นอกจากนี้จะมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ซียูทอล์ก (CU TALK) นิทรรศการจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 และนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมไปถึง นิทัศการภาพถ่าย (Art Gallery)ก้าวตามรัชกาลที่ 9 : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ รวมไปถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย