เปิด 3 ปัจจัยหลัก ทำไม ต้นทุนการเลี้ยงสุกร ของไทยสูงกว่าประเทศอื่น?

เปิด 3 ปัจจัยหลัก ทำไม ต้นทุนการเลี้ยงสุกร ของไทยสูงกว่าประเทศอื่น?

เปิด 3 ปัจจัยหลัก ทำไม ต้นทุนการเลี้ยงสุกร ของไทยสูงกว่าประเทศอื่น?

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยในปัจจุบัน น่าจะอยู่ที่กว่า 80-90 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นมากจากค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดที่อยู่ที่ประมาณ 63 บาท/กิโลกรัม และนับว่าสูงกว่าอีกหลายประเทศผู้ผลิตสุกรในโลก โดยเฉพาะถ้าเทียบกับบราซิลเป็นเท่าตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หากจำแนกต้นทุนหลัก พบว่า การเลี้ยงสุกรมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงที่สุดราว 65-70% ตามมาด้วย ต้นทุนผันแปรอื่นๆ และค่าแรงงาน ซึ่งรายละเอียดต้นทุนในแต่ละประเทศนี้ จะแตกต่างกันตามการใช้อาหารสัตว์ การใช้เทคโนโลยี การใช้พลังงาน และขนาดฟาร์ม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยน่าจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า เนื่องจาก ค่าอาหารสัตว์ อาจยังสูงหรือเพิ่มขึ้น โดยการเลี้ยงสุกรหรือการทำธุรกิจปศุสัตว์ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องนำเข้าอาหารสัตว์ในสัดส่วนราว 50% เนื่องจากไทยผลิตได้ไม่เพียงพอ และราคาอาหารสัตว์ในตลาดโลกทั้งถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี ก็มีแนวโน้มผันผวนในกรอบสูงต่อเนื่อง จากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

ค่าสุกรพันธุ์ ที่ยังต้องนำเข้า และค่าบริหารจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคโดยเฉพาะ ASF ซึ่งทำให้การเริ่มเปิดฟาร์มใหม่ไม่ง่ายเหมือนในอดีต

และ ต้นทุนแรงงาน มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการปรับค่าแรงขั้นต่ำ และการขาดแคลนแรงงาน