“อาบอบนวด-ผับ-บาร์”มีหนาว! อธิบดีสรรพากรสั่งเจ้าหน้าที่ล่อซื้อ-เก็บภาษีเพิ่ม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมเสนอแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมไปยังกระทรวงการคลังแล้ว ตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ประมาณการณ์ 1.867 ล้านล้านบาท โดยการจัดเก็บรายได้ 5 เดือนแรกปีงบ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 6,000 ล้านบาท ดังนั้นจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น กลุ่มร้านกลางคืน ทั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ กลุ่มอาบ อบ นวด

นายประสงค์ กล่าวว่า ภาษีที่จัดเก็บกลุ่มดังกล่าว เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ของกรมไปล่อซื้อ เช่นไปสั่งอาหาร เครื่องดื่ม แล้วขอใบเสร็จ(บิล) เพื่อดูว่าให้บิลแบบมีใบกำกับภาษีหรือไม่ หรือให้บิลแบบเงินสด เพราะเท่าที่ดูในกลุ่มนี้ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง อยากให้มาเสียภาษีให้ถูกต้อง แม้ว่าเม็ดเงินภาษีจะเก็บได้ไม่มากนัก แต่เป็นการทำให้ผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีให้มากขึ้น ประเมินว่ากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ากลางคืนมีไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นร้านทั่วประเทศ

นายประสงค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมรณรงค์ร้านค้าทองคำ ให้เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล ล่าสุดร้านค้าทองเข้ามาอยู่เปลี่ยนเป็นนิติบุคคลแล้วกว่า 5 พันแห่งจากทั้งหมด 7 พันแห่งทำให้การจัดเก็บแวตในส่วนร้านค้าทองเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จากก่อนหน้านี้เคยเก็บแวตได้ 2.8 ล้านบาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 28 ล้านบาทต่อเดือน