กพร.กระตุ้นเอกชนสมัครเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ปี’60

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเอกชนให้มีการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กพร.จึงจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2560 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่นำเนียบรัฐบาล

ดังนั้น อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเอกชนสมัครเข้าโครงการ โดยรางวัลประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ประเภทเพิ่มผลผลิต 2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 5.ประเภทการจัดการพลังงาน 6.ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ 7.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

“ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 เมษายน 2560” นายจุลพงษ์กล่าว