แม่ค้าตลาดกิมหยงปิดตลาดประท้วงเก็บภาษีเพิ่ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ จ.สงขลา มีกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดกิมหยง ตลาดดังคู่เมืองหาดใหญ่ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่หลายร้อยคน รวมตัวกันประกาศปิดตลาด หยุดขายสินค้า 1 วันในวันนี้ พร้อมกับทยอยเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เรียกร้องให้มีการทบทวนการเรียกเก็บค่าภาษีเพิ่มจากบริษัทผู้บริหารตลาดกิมหยง โดยได้มารวมตัวกันที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมป้ายข้อความแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ซึ่งพ่อค้า-แม่ค้าบอกว่า ตลาดกิมหยงนั้นอยู่คู่เมืองหาดใหญ่มานาน ผู้ค้าส่วนใหญ่ได้มีการเซ้งแผงร่วมเป็นเจ้าของตลาด และจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นตัวแทนนิติบุคคลในการบริหารจัดการตลาดในรูปแบบของเอกชน ล่าสุดทางบริษัทได้ส่งหนังสือถึงพ่อค้า-แม่ค้า อ้างว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับทางบริษัท จึงต้องมาเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ค้า จากเดือนละ 1,200 บาท เป็น 3,000 บาท หรือเพิ่มอีกเดือนละ 1,800 บาท ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ค้า เนื่องจากปัจจุบันแผงค้าที่มีอยู่ 523 แผงนั้น ส่วนหนึ่งผู้ค้ารายเดิมทำการค้าขาย แต่อีกส่วนหนึ่งเปิดให้เช่าช่วงต่อ ซึ่งผู้เช่าช่วงต้องจ่ายรายเดือนเป็นค่าเช่าแผงในราคาเดือนละ 5,000-20,000 บาท และหากต้องจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 3,000 บาท เป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้น จึงต้องมาชุมนุมเรียกร้องขอความเห็นใจ

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาได้มาตรวจสอบการเงินของเทศบาลและพบว่าการจัดเก็บภาษีรายได้ในส่วนของตลาดกิมหยงนั้นไม่เหมาะสม คือจัดเก็บน้อยเกินไป จึงให้มีการดำเนินการตามระเบียบ ได้แจ้งไปทางบริษัทที่บริหารตลาดกิมหยง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการร้องเรียนก็จะพิจารณาแก้ปัญหา โดยเบื้องต้นจะให้พ่อค้า-แม่ค้าจ่ายเงินเดือนละ 1,200 บาทเท่าเดิม ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินค่าสาธารณูปโภคสำหรับบริหารจัดการตลาด ไม่ใช่ค่าเช่า และให้ทั้ง 523 แผงนั้นชำระค่าภาษีปีละ 4,500 บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ สตง.แนะนำ พร้อมกับทำบันทึกข้อความอ้างถึงความเดือดร้อนของพ่อค้า-แม่ค้าส่งไปยัง สตง.เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ที่มา มติชนออนไลน์