เริ่มวันแรก ครม. เห็นชอบ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย คาดผู้โดยสารแตะ 1 แสนคน-เที่ยวต่อวัน

เริ่มวันแรก ครม. เห็นชอบ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย คาดผู้โดยสารแตะ 1 แสนคน-เที่ยวต่อวัน ส่วนสีแดง เชื่อมสีม่วง เริ่ม 1 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อม การดำเนิน นโยบาย Quick win ลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร (กม.) จำนวน 16 สถานี และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (สายธานีรัถยา) ระยะทาง 26 กม. จำนวน 10 สถานี และช่วงบางซื่อ-รังสิต (สายนครวิถี) ระยะทาง 15 กม. จำนวน 4 สถานี ในอัตรา 20 บาท ตลอดสาย ว่า หลังจากที่แถลงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 38 วัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยมีผลเริ่มใช้ทันที จากเดิมที่มีการประกาศว่าจะใช้ได้ภายใน 90 วัน หรือเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คาดว่าในวันแรกของการให้บริการในอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท จะมีผู้โดยสารรวมประมาณ 1 แสนคน-เที่ยวต่อวัน แบ่งเป็น รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายสีม่วง 7 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน จากในปัจจุบันที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 6 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 3 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน จากในปัจจุบันที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 2.5 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างสายสีแดง และสายสีม่วง นั้น การโดยสารข้ามระบบระหว่างสายสีม่วงและสีแดง ยังต้องเสีย 2 ต่อเนื่องจากระบบยังแยกกันอยู่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกัน คาดว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะเชื่อมระบบข้ามสายได้โดยมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 20 บาทตลอดสายต่อไป

“วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของรัฐบาล ที่ได้เริ่มนโยบายดังกล่าว จากเดิมเคยประกาศไว้ว่า จะเริ่มใช้นโยบายในช่วงปลายปี 2566 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน แต่ด้วยภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากสถานการณ์ความวุ่นวายในต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน มีผลโดยตรงต่อผู้ใช้รถยนต์ รัฐบาลจึงได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้โดยสารโดยเร็วอีกด้วย” นายสุริยะ กล่าว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ขณะที่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆ นั้น หลังจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อดำเนินการนโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายให้ครอบคลุมโครงข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในทุกเส้นทาง ตามเป้าหมายภายใน 2 ปีนับจากนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี อาทิ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ให้มีความปลอดภัย

นายสุริยะ กล่าวว่า นอกจากนี้ มอบหมายให้ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้บริการ รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะดวกในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งให้ประเมิน และเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานการเปิดใช้นโยบาย เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค ก่อนนำไปปรับปรุงการให้บริการ โดยให้รายงานผลมายังกระทรวงคมนาคมทุกเดือน