บัตรแมงมุมเปิดใช้กลางปีนี้ ‘อาคม’จับมือ’กอบกาญจน์’หนุนดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือร่วมกับนางกอบ กาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม”

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงให้ความสำคัญด้านการเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย จึงเร่งดำเนินโครงการระบบตั๋วร่วมหรือ “บัตรแมงมุม” ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางต่อเนื่องในระบบขนส่งสาธารณะโดยเชื่อมต่อทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมได้กลางปี 2560 โดยจะเริ่มใช้ในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีน้ำเงิน บีทีเอส แอร์พอร์ตเรลลิงก์ และเรือโดยสารก่อน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับภาคเอกชน

ทั้งนี้ เป้าหมายผู้ใช้บัตรแมงมุมนอกจากประชาชนแล้ว ยังรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวตัวเอง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการตั๋วร่วม ในการนี้ที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางดำเนินโครงการตั๋วร่วม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายต่อยอดการใช้บัตรแมงมุมสู่ภาคเอกชน ซึ่งนอกจากใช้เพื่อการเดินทางแล้วยังสามารถใช้เป็นส่วนลดการซื้อสินค้าหรือที่พักได้