เกษตรกรหนองมะโมงหันปลูกถั่วเขียวหน้าแล้ง สร้างรายได้ทดแทนทำนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพความแห้งแล้งที่กำลังขยายวงกว้างในพื้นที่ จ.ชัยนาท ทำให้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกตามปกติได้ จนต้องปล่อยทิ้งร้างจำนวนมาก แต่ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่ง ใน อ.หนองมะโมง ที่พยายามปรับตัวด้วยการหันไปปลูกพืชทดแทน คือ ถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยสามารถไถหว่านได้ทันทีหลังการเกี่ยวข้าวในฤดูนาปี เนื่องจากดินยังมีความชื้นพอที่ถั่วจะเติบโตได้ โดยไม่ต้องรดน้ำ

นายเสน่ห์ พิมพ์ขาว อายุ 62 ปี ชาวนาที่หันมาปลูกถั่วเขียว เปิดเผยว่า จากความแห้งแล้งในพื้นที่ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเริ่มแห้งขอด จะปลูกข้าวทำนาต่อเนื่องไม่ได้ จึงหันมาปลูกถั่วเขียวแทนเพราะเป็นพืชทนแล้ง โดยต้นทุนการปลูกถั่วเขียวจะตกไร่ละ 1,500-1,800 บาท แต่เมื่อเก็บเกี่ยวขายจะมีกำไรถึงไร่ละ 2,500-3,000 บาท ตามความดกงามของถั่วที่ปลูก ซึ่งปัจจุบันราคารับซื้อถั่วเขียวจะได้ราคา 350-400 บาทต่อถัง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ทดแทนการทำนาได้ดีในช่วงหน้าแล้งที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ผล