ภาคธุรกิจ ชื่นชม ทีมสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย มอบกำลังใจ 1 ล้านบาท

ภาคธุรกิจ ชื่นชม ทีมสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย มอบกำลังใจ 1 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หลังนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 3 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023 โดยมีทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ การสนับสนุนดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการหลัก “UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับกิจการที่ดีขององค์กร และสังคม

ซึ่งการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ยูบีอี ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญและช่วยเสริมรากฐานความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับตั้งแต่เยาวชน อันจะนำไปสู่การสร้างนักกีฬาทีมชาติศักยภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

เกี่ยวกับ UBE / บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด UBEYOND SD>>>ESG ดำเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดด สร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า และยั่งยืนกว่าในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

UBE ดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเอทานอล ดำเนินการโดย UBE ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไป และแบบออร์แกนิก ดำเนินการโดย บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทั้งนี้ UBE เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง เช่น กาแฟอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เป็นต้น

UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech และการผลิตพลังงานสะอาด ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group