“ฐาปน” เยี่ยมชมนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” พร้อมชื่นชมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GI

“ฐาปน” เยี่ยมชมนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” พร้อมชื่นชมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GI

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน Upskill Thailand 2023 “จักรวาลสร้างอาชีพ” จัดโดย เส้นทางเศรษฐี ในเครือมติชน มีประชาชนเข้าชมงานอย่างล้นหลาม รวมทั้ง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจร่วมงานนี้ พร้อมชมนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” สนับสนุนโดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโซนหนึ่งของงาน Upskill Thailand 2023 

โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และ น.ส.กรชุลี เสนะเวส บรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ให้การต้อนรับ

ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” นายฐาปน ได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องข้าวกับคณะผู้บริหารเครือมติชน เนื่องจากนิทรรศการได้นำเสนอข้าวสายพันธุ์หายาก 21 สายพันธุ์ ที่ได้รับเครื่องหมาย  “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ GI ที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ อาทิ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวก่ำล้านนา ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย ฯลฯ ขณะเดียวกัน ในนิทรรศการยังมีส่วนที่ให้ผู้เข้าชมได้ชิมข้าว GI ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ข้าวก่ำล้านนา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์,ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น 

การจัดนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” สอดคล้องกับพันธกิจของไทยเบฟ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เช่น เกษตรกร ที่มีบทบาทสำคัญในการเพาะปลูกผลผลิตต่างๆ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักคิดของไทยเบฟเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไทยเบฟ กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” ที่นำเสนอข้าว GI รวม 21 สายพันธุ์ไว้ในที่เดียว นับเป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมงานที่จะได้ทำความรู้จัก เรียนรู้ที่มา และรับทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าว GI สายพันธุ์ต่างๆ จากแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ซึ่งหลายสายพันธุ์หาชมและหาชิมได้ยาก แต่มีในนิทรรศการนี้ 

นอกจากนี้ นายฐาปน และคณะผู้บริหารเครือมติชน ยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตกรผู้ปลูกข้าว วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นำข้าวไทย GI หลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ในรูปแบบข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาว มาจำหน่ายภายในโซนนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่มาซื้อหาข้าวสายพันธุ์ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากนั้น คณะผู้บริหารเครือมติชนได้มอบข้าว GI สายพันธุ์ ข้าวหอมกระดังงา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, กข 83, มะลิดำหนองคาย 62, ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 43 เป็นที่ระลึกแก่นายฐาปน 

นิทรรศการ “จักรวาลข้าวไทย” สนับสนุนโดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน UPSkill Thailand 2023 “จักรวาลสร้างอาชีพ” โดย เส้นทางเศรษฐี ในเครือมติชน จัดระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2566  เวลา 10.00-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์