ชาวบ้านบุรีรัมย์เพาะและแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่นขายรายได้ดีเตรียมขยายตลาดอาเซียน

(26 ก.พ.60) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพย์สุวรรณ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้รวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนกว่า 40 ราย เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่น เช่น รำอ่อน ดีเกลือ ปูนยิบซั่ม กระถินป่นผสมน้ำให้พอเหมาะ บรรจุถุงทำเป็นก้อนเชื้อเห็ด และดึงน้ำใต้ดินจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติต่อผ่านระบบท่อเพื่อรดหล่อเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน เพื่อให้เห็ดมีความกรุบกรอบ ทั้งยังมีการก่อสร้างโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ถาวรกว่าโรงเรือนทั่วไป สำหรับขั้นตอนการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นก็ไม่ยุ่งยาก หลังจากผสมวัตถุดิบบรรจุถุงพลาสติกเป็นก้อนเชื้อเห็ดแล้ว ก็นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำ 7 – 8 ชั่วโมง จากนั้นพักไว้ให้เย็นแล้วหยอดน้ำเชื้อช่วงเวลาประมาณตี 2 – 3 เพราะเป็นเวลาที่มีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสม เสร็จแล้วนำเข้าโรงเรือนเพื่อบ่มประมาณ 60 วัน จากนั้นเปิดดอกรดน้ำอีก 10 – 22 วัน ก็จะเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ โดยแต่ละโรงเรือนจะเพาะเห็ดจำนวน 5,000 ก้อน สามารถเก็บผลผลิตได้ครั้งละ 50 – 100 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้หลังจากเก็บผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นได้ครบ 1 ปีแล้ว ยังสามารถนำก้อนเชื้อเห็ดดังกล่าวมานึ่งฆ่าเชื้อใหม่แล้วนำไปหยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เก็บผลผลิตได้อีก 4-5 เดือน ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้วยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยอีนทรีย์สำหรับเพาะปลูกพืชผักได้อีกด้วย

ด้วยคุณภาพมาตรฐานของเห็ดโคนญี่ปุ่นที่อบกรอบและปลอดสาร ทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในและต่างจังหวัดมารับซื้อถึงชุมชน ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเงินทุนจาก ธกส. ก่อสร้างโรงงานแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นเห็ดปรุงรสในน้ำซอส 3 รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม เพื่อยืดระยะเวลาการถนอมอาหาร ทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงช่องทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย ปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ ในการเพาะและแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่นขาย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกว่า 40 ราย เฉลี่ยรายละ 4 – 5 แสนบาทต่อปี และหากได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

นายธีระพงษ์ คิดถูก อายุ 54 ปี หนึ่งในสมาชิก บอกว่า เดิมมีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน แต่หลังจากมารวมกลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้ว ก็ทำให้มีรายได้จากการเก็บผลผลิตส่งขายเฉลี่ยโรงเรือนละ 100,000 บาทต่อปี ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างทั้งยังมีเงินเหลือเก็บในครอบครัวอีกด้วย

นายนิธิทัศน์ เทพคุ้ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพย์สุวรรณ ยอมรับว่า ช่วงแรกๆ ที่รวมกลุ่มกันเพาะเห็ดก็ประสบปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องเชื้อโรค รวมถึงวิธีขั้นตอนการเพาะ ก็ไม่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ กระทั่งสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง กว่าจะสามารถเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำคัญยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเงินทุน องค์ความรู้ จาก ธกส. ในการต่อยอดแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่นปรุงรสในน้ำซอส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย