ทุนพระราชทาน..’พระเทพฯ’ ชุบชีวิตนิสิต ‘เขมร’ สู่ฝัน..’ครู’ เทคโนโลยีกำปงสปือ

“โอกาสไม่ได้เข้ามาหาเราทุกวัน ดังนั้น หากมีโอกาสต้องรีบคว้าเอาไว้ ตอนที่จบชั้นมัธยมปลาย ผมมีความฝันว่าอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กัมพูชา ประกาศว่าไทยมีทุนการศึกษามอบให้เด็ก และเยาวชนกัมพูชา ให้ไปศึกษาเล่าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทย ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผมก็ตัดสินใจสมัครเข้ารับทุน และเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)”

นายรัฐฐา ผา นิสิตชาวกัมพูชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มพ.ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เล่าถึงที่มาที่ไปของการการรับทุนดังกล่าว

ปัจจุบัน รัฐฐาเป็นครูของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความร่วมมือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับ ศธ.กัมพูชา

รัฐฐา กล่าวว่า หลังจากผ่านการคัดเลือก และตัดสินใจเลือกเข้ารับทุนโครงการพระราชทานความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่า มพ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการของเขา เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีภูเขาล้อมรอบด้วยธรรมชาติ และป่าไม้ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนก็สอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ มพ.และเมื่อได้มาเรียนแล้วก็ไม่ผิดหวัง

“ทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทุกด้าน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และการได้เรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มพ.นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือ และมิตรภาพดีๆ จากเพื่อน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะแรกๆ ภาษาไทยยังไม่แข็งแรง ก็ได้เพื่อนในคณะคอยช่วยเหลือเรื่องการสื่อสารโดยที่ไม่หงุดหงิด หรือรำคาญ ทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนไทย รวมถึง อาจารย์ และมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ หรือติดขัดเรื่องทุน เอกสาร มหาวิทยาลัยช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่” รัฐฐา กล่าว

ส่วนการเรียนในรั้ว มพ. รัฐฐา เล่าว่า ไม่เพียงแต่ได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนๆ และอาจารย์เท่านั้น แต่หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออนาคตของนิสิต เพราะนั่นเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นอาวุธติดตัวทุกคนไปตลอด

“รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนในโครงการดังกล่าว และได้มาเรียนที่ มพ.ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาครอบครัว และประเทศของตนเอง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้เพียงการศึกษา องค์ความรู้ตามสาขาวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังทำให้ได้เรียนรู้ภาษาหลากหลาย วัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่สำคัญปลูกฝังการใช้ชีวิต โดยรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ การมาเรียน ณ ประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะนอกจากได้เรียนรู้ภาษาแล้ว ยังเปิดโลกทัศน์ สร้างเครือข่าย สังคมของเราให้กว้างขึ้น ได้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อื่น” รัฐฐา กล่าว

ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนได้หากตั้งใจจริง รัฐฐา บอกถึงเคล็ดลับในการเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ว่า “ผมเป็นชาวต่างชาติ เมื่อมาเรียนต่างบ้านต่างถิ่น ต้องมีความขยัน มุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าคนอื่น เราต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตตลอดเวลา ที่สำคัญเราต้องมีความมั่นใจ และรู้จักวางแผนว่าเรียนทำไม เพื่ออะไร ไม่ควรปล่อยชีวิตให้ลอยไปตามน้ำแล้วล่องลอยไปเรื่อยๆ ซึ่งผมชัดเจนว่าอยากเป็นครู ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรไปสู่เกษตรกร หรือเด็กและเยาวชน อีกทั้ง ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ให้กำลังใจตนเอง นึกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้”

มพ.จึงเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของรัฐฐา โดยบ้านหลังแรกอยู่กัมพูชา รัฐฐา กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับเด็กที่ขาดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ประเทศใด ล้วนต้องการความช่วยเหลือ ผมอยากขอบคุณมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ มพ.ที่เปิดโอกาสให้ตนได้มาเรียนรู้ สัมผัสประเทศไทย รู้จักคนไทย และประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆ ไม่สามารถหาซื้อได้จากหนังสือที่ไหน หากไม่ได้มาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่พร้อมสนับสนุนผมให้ทำทุกกิจกรรม เรียนรู้ทุกเรื่องที่เราอยากสนใจ และคอยเติมเต็มทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตต่างๆ โดยขณะนี้ผมได้นำความรู้ที่สะสมมาถ่ายทอดไปยังนักเรียนของผม”

รั้ว “ฟ้ามุ่ยม่วงทอง” มพ.พร้อมขยายโอกาสทางการศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ทุกคน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตไทย หรือต่างชาติ อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สนใจดูรายละเอียด http://www.up.ac.th/congrats/

5