หญิงไทยกลัวแก่ดันอุตฯเพื่อสุขภาพทะลุ 2 แสนล้าน (คลิป)

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้สำรวจอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตรับความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ พบว่าประชากรเพศหญิงทั่วประเทศกว่า 33 ล้านคน มีถึง 38% หรือกว่า 12 ล้านคน ที่มีอายุช่วง 45-100 ปี(กรมการปกครองปี 2558) และอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นอุตสาหกรรมที่รองรับการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความแก่และทำให้สุขภาพแข็งแรงเติบโตเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายส่งเสริมอย่างเข้มข้น

ประกอบด้วย 1.สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ อาทิ รองเท้าเพื่อสุขภาพ ชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ ชุดออกกำลังกาย

2.เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและแต่งเติมความงาม ถือเป็นสินค้าที่จำเป็นและขาดไม่ได้

3. อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ และช่วยส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

4.อาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก เพราะพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่เลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

และ 5.อุปกรณ์ทางการแพทย์ กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยได้

ปัจจุบันทั้ง 5 อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม 2.38 แสนล้านบาท แบ่งเป็นจากกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุง 8.74 หมื่นล้านบาท กลุ่มอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก 7.93 หมื่นล้านบาท และกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7.15 หมื่นล้านบาท โดยมีทิศทางการเติบโตเฉลี่ย 3-6%