มหา′ลัยในสหรัฐเปิดวิชาการเกษตรเขตเมือง สอนคนกรุงรู้จักทำฟาร์มในพื้นที่จำกัด

เว็บไซต์ วีโอเอไทย (voathai.com) รายงานข่าวน่าสนใจถึงการศึกษาสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงแต่มีความสนใจพืชพันธุ์ปลอดสารพิษ ทำให้เกิดสาขาวิชาการเกษตรเขตเมืองขึ้นมา

โดยรายงานพิเศษของวีโอเอไทย ระบุว่า หลายคนที่สนใจการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ มักอยากทราบที่มาของผัก ผลไม้หรือเนื้อสัตว์แบบออร์แกนิก และความใส่ใจนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนเมือง

แต่ความเอาใจใส่เรื่องการรับประทาน และความรู้เรื่องที่มาของอาหารในหมู่คนกรุง มีอุปสรรคประการหนึ่งคือ ความห่างไกลระหว่างเขตเมืองและพื้นที่การเกษตร

จุดเริ่มต้นที่ว่าทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงความรู้เรื่องที่มาของอาหารแบบจับต้องได้ด้วยการเห็นจริง เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดหลักสูตร Urban Farming หรือ Urban Agriculture ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “การเกษตรเขตเมือง” ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ มีรายงานว่าเป็นการเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองงานด้านใหม่ๆ

ทั้งนี้ อาแมนด้า วีฟเวอร์ แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขตนครเดนเวอร์ เจ้าของ Five Fridges Farm พื้นที่เกษตรไม่ไกลจากตัวเมือง ขนาด 30 กว่าไร่ ที่มีทั้งแพะ ไก่ ไก่งวง และพืชผักอีกมากมาย เธอสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร Food Systems and Sustainable Urban Agriculture ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มและระบบอาหารโลก

เธอบอกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอนสี่วิชา ที่เริ่มปูพื้นเรื่องระบบการผลิตอาหาร ไปจนถึงการดูงานที่ฟาร์มของเธอ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเขตเมือง และทำงานด้านนโยบายอาหารและการเกษตร

เธอให้สัมภาษณ์ กับ วีโอเอไทยที่ฟาร์ม Five Fridges ว่า คนยุคใหม่มักมีคำถามเกี่ยวกับที่มาของอาหาร และนั่นแสดงให้เห็นว่า ความรู้เรื่องที่มาของอาหารจากฟาร์มอยู่ในความสนใจของคนกรุงมากขึ้น

เธอบอกว่าคำถามประเภทที่ว่าไก่ของคุณมีความสุขไหม เป็นคำถามแบบคนเมืองมากๆ หรือเป็นคำถามที่ทันสมัยในยุคโพสต์โมเดิร์นก็ว่าได้

ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เห็นว่า การทำการเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่เขตเมืองมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง บางครั้งอุปสรรคมาจากสัตว์ที่เลี้ยงซึ่งอาจจะกินพืชที่ต้องการเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตของสวน แต่บางครั้งความลำบากเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง

อาแมนด้า บอกว่า เธอเคยโดนปรับจากเทศบาล เนื่องจากความไม่เข้าใจกันว่ากลิ่นเหม็นที่รบกวนเพื่อนบ้านมาจากแพะฟาร์มของเธอ แต่ในส่วนตัวเธอเห็นว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากขยะทั่วไป หรือจากตึกอพาร์ตเมนท์รอบข้างมากกว่า ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้สนใจทำการเกษตรเขตเมืองต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับชุมชนของตนเองอย่างราบรื่นด้วย

ที่มา voathai.com