นักการตลาดเตือน โลกเข้าสู่ยุค 6.0 แนะ 4 เทรนด์ปรับธุรกิจรับมือ Metaverse

นักการตลาดเตือน โลกเข้าสู่ยุค 6.0 แนะ 4 เทรนด์ปรับธุรกิจรับมือ Metaverse

.การตลาด เผย โลกกำลังเข้าสู่ยุค 6.0 Metaverse

แนะนักการตลาดเกาะติด 4 เทรนด์สำคัญ ปรับธุรกิจให้สอดรับความต้องการผู้บริโภค ประกอบด้วยการตลาดรู้ใจ การตลาดเชื่อมโลก การตลาดจริงใจ และการตลาดพร้อมปรับคลอด 2 หลักสูตรติวเข้มเชื่อมซีอีโอให้เข้าใจลูกค้า Gen Z ปั้นผู้บริหารยุคใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ พร้อม ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เผย 4 เทรนด์การตลาด ที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ทันความต้องการของผู้บริโภคแนะกลยุทธ์เชิงก้าวหน้าสำหรับการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิดสู่ความสำเร็จของผู้บริหารในโลกการตลาดยุคใหม่

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เผยว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความซับซ้อนขึ้น โลกธุรกิจการตลาดก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ถือเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิง แผนการตลาดแบบเดิมๆ อาจไม่นำไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการอีกต่อไป

ในโลกธุรกิจที่ผู้บริโภคมองหาคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ ผู้บริหารและนักการตลาด ควรให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ให้แก่พวกเขา โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เทรนด์การตลาดใหม่ๆ ที่เรามองว่า เป็น 4 เทรนด์ใหญ่ของปี 2566 ได้แก่ 

1. Personalized Marketing : การตลาดรู้ใจ

2. Marketing on Multiverse : การตลาดเชื่อมโลก

3. Real Marketing : การตลาดจริงใจ

4. Dynamic Brand : การตลาดพร้อมปรับ

สมาคมการตลาดฯ ขอเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่องค์กรต้องดำเนินการดังนี้

1. Customer Empowerment : ให้ความสำคัญและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้

2. Applying Data Analytics and Machine Learning : องค์กรต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาดและการขาย

3. Accelerating Personalized Marketing at Scale : ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดาต้ามาสร้างประสบการณ์รู้ใจให้แก่ลูกค้า

4. Building Ecosystems : สร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน MAT เสริมว่า ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนักการตลาด จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” Reframe & Reform เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น โดย

Reframe – ปรับเปลี่ยน : เชื่อมความเก๋าเข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภคก้าวกระโดด เด็กยุคใหม่ก้าวกระโดด ผู้นำองค์กรหรือนักการตลาด ก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิมๆ เพื่อเดินกระบวนความคิดใหม่ให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง จะได้ทะยานต่อได้

Reform – ปฏิรูป : หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องเปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการไปต่อและเติบโต

ล่าสุด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิด 2 หลักสูตร ตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

1. หลักสูตร “XYZ : Experience Your Zero” หลักสูตรนี้เป็น Executive Program ใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดฯ ที่จัดในรูปแบบ Cross-Generation Experience-Based Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เข้าใจถึงแก่นของโลกการตลาด Gen Z ให้ลึกกว่าที่เคยรู้ ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566

2. หลักสูตร “MORPH : Visionary Re-Defined” หลักสูตรการตลาดหลักสูตรแรกที่จะมาเปิดโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในแบบของ ‘Morphology’ Growth Mindset Marketing Program เพื่อสร้าง Community ของผู้บริหารนักลุยงานรุ่นใหม่ ที่พร้อม รู้ รับ ปรับ เปลี่ยนได้รอบด้าน เสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2566

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลได้ที่ Line OA : @MATsociety หรือ โทร. 02-679-7360-3