การท่าเรือโชว์ผลประกอบการ Q1 ขนสินค้าผ่านท่า 2.29 ล้านทีอียู คาดทั้งปีทะลุ 9 ล้านทีอียู

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานให้บริการเรือสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ(ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง(ทลฉ.) ท่าเรือ-พาณิชย์เชียงแสน(ทชส.) ท่าเรือเชียงของ(ทชข.) และท่าเรือระนอง(ทรน.) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปได้ดังนี้ คือ ทกท. เรือเทียบท่า 750 เที่ยว ลดลง 6.4% สินค้าผ่านท่า 5.241 ล้านตัน ลดลง 0.5% ตู้สินค้าผ่านท่า 0.377 ล้าน ทีอียู. ลดลง 1.9% ส่วน ทลฉ. เรือเทียบท่า 3,290 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.5% สินค้าผ่านท่า 21.013 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.0% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.917 ล้านทีอียู. เพิ่มขึ้น 9.5% ขณะที่ ทชส. เรือเทียบท่า 581 เที่ยว ลดลง 30.3% สินค้าผ่านท่า 46,608 ตัน ลดลง 2.4% ด้าน ทชข. เรือเทียบท่า 191 เที่ยว ลดลง 17.7% สินค้าผ่านท่า 19,015 ตัน ลดลง 7.9% และ ทรน. เรือเทียบท่า 53 เที่ยว ลดลง 32.1% สินค้าผ่านท่า 9,113 ตัน ลดลง 80.8% รวมมีตู้สินค้าผ่านท่า 2.29 ล้านทีอียู.

สำหรับปี 2560 เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการคลังและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ความไม่แน่นอนจากทั้งปัญหาหนี้สะสมทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นับว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เศรษฐกิจโลกไม่เติบโตตามที่คาดไว้ได้ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ดีขึ้นในปี 2560 โดยจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.4 มีเพียงประเทศในยุโรปและจีนเท่านั้นที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวลดลงจากปี 2559 ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ว่าการค้า ทางทะเลและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลจะขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กทท.มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในทุกด้าน โดยเรือเทียบท่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สินค้าผ่านท่าขยายตัวร้อยละ 6.9 และตู้สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 คาดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กทท.จะมีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้นประมาณ 9.0 ล้านทีอียู.

 

ที่มา มติชนออนไลน์